Açık Lise Seçmeli Fizik 4 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
8 Kasım 2019
1.
Soru 1 )• Her element atom adı verilen çok küçük ve bölünmeyen taneciklerden oluşmuştur.
• Kimyasal tepkimelerde atomlar bölünemez ve yeniden oluşturulamaz.
Yukarıda anlatılan atom modeli aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )
Bohr atom modeline göre n. yörüngede dolanan bir elektronun açısal momentumu (L) aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
(h: Plank sabiti)
3.
Soru 3 )
Atom numarası Z = 1 olan hidrojen atomu için n = 1 seviyesindeki enerji kaç eV’tur?
4.
Soru 4 )Elektronun atomdan koparılarak serbest kalması olayına ne ad verilir?
5.
Soru 5 )Uyarıldığı seviyeden n=1 seviyesine inen bir elektronun yaptığı ışıma aşağıdaki serilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )
Hidrojen atomuna ait enerji seviyeleri aşağıda verilmiştir.
Buna göre
I. 10 eV enerjili foton ile
II. 12 eV enerjili elektron ile
III. 12,10 eV enerjili foton ile
hangileriyle hidrojen atomu uyarılabilir?
7.
Soru 7 )Modern Atom Teorisi ile ilgili;
I. Elektron yörüngelerinden bahsedilmez.
II. Yörünge yerine atom orbitali terimi kullanılır.
III. Orbitaller elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgelerdir.
yargılarından hangileri doğrudur?
8.
Soru 8 )Modern atom teorisine göre elektronun ait olduğu kabuk ya da enerji seviyesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
9.
Soru 9 )Elektrik yüklü parçacıklar arasındaki etkileşim kuvvetine genel olarak ne ad verilir?
10.
Soru 10 )Radyoaktif bozunma türleri aşağıda verilmiştir
I. Alfa bozunması
II. Beta bozunması
III. Gama bozunması
Buna göre hangi bozunmalarda atom ve kütle numarası değişmez?
11.
Soru 11 )Michelson-morley deneyi sonucuna göre;
I. Ether hipotezinin geçerli olmadığı ispatlandı.
II. Boşlukta ışık hızının her doğrultu ve yönde aynı değere sahip olduğu ortaya konuldu.
III. Işığın yayılması için hiçbir ortama gerek duymayan elektromanyetik dalga olduğu görüşü ağırlık kazanmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
12.
Soru 12 )
Birim kareler üzerine yerleştirilmiş cisim şekildeki gibidir. (Birim kareler eşit bölmelendirilmiştir.) v≤ c
Buna göre rölativistik hızla (ışık hızına yakın) hereket eden bu cismin yerdeki bir gözlemciye göre görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? (c= Işık hızı)
13.
Soru 13 )Kendi içinde çelişkili gözüken hem doğruluğu hem de yanlışlığı kanıtlanabilen düşüncelere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Fotonların özellikleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
15.
Soru 15 )Bir metalin yüzeyine 10 eV enerjili fotonlar düşürüldüğünde koparılan elektronların maksimum kinetik enerjileri 4 eV oluyor.
Buna göre metalin eşik enerjisi kaç eV tur?
16.
Soru 16 )Modern fizikte ışığın tanecik özelliği gösterdiği olaylara örnek olarak
I. Compton saçılması
II. Fotoelektrik olayı
III. Kırınım
olaylarından hangileri verilebilir?
17.
Soru 17 )Aşağıdaki görüntüleme cihazlarından hangisinin çalışmasında ses dalgası kullanılmaktadır?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi yarı iletkenlerin özelliklerinden biri değildir?
19.
Soru 19 )Aşağıdaki ulaşım araçlarından hangisi süper iletken maddelerin teknolojideki kullanımı sonucu geliştirilmiştir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi lazer ışınlarına ait bir özelliktir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seçmeli Fizik 4 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Fizik 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Fizik 4 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Fizik 4 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Fizik 4 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Fizik 4 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Fizik 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Fizik 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Fizik 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Fizik 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Fizik 4 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Fizik 4 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Fizik 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Fizik 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Fizik 3 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Fizik 4 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020