Açık Lise Seçmeli Girişimcilik 2 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
8 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Başlangıcı ve sonu olan, uzunluğu önceden belirlenmiş bir süre içinde değişim yaratan, iç içe geçmiş amaç ve hedeflere sahip, planlanan uygulama adımlarıyla çeşitli ürünlerin elde edildiği, aynî ve nakdî kaynaklarla yürütülen çalışmalara ne ad verilir?
2.
Soru 2 )Bir yatırım projesinin doğuşuna yol açacak ihtiyacı belirlemek için aşağıda belirtilen hususlardan hangisine dikkat edilmez?
3.
Soru 3 )_________ çalışması, bir yatırımı teknik, mali yönleri ve sektörel boyutlarıyla ortaya koyan bir çalışmadır.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi fizibilite etüdünün aşamaları arasında yer almaz?
5.
Soru 5 )Montaj işlerinin belirlenmesi ve temel mühendislik tasarımlarının yapılması fizibilite etüdünün hangi aşamasında yapılır?
6.
Soru 6 )Sermaye maliyetinin belirlenmesi fizibilite etüdünün hangi aşamasında yapılır?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi iş planının temel amaçları arasında yer almaz?
8.
Soru 8 )İş planı içerisinde “Hedef pazarınız kim ya da kimlerdir?” veya “Rakipleriniz kimlerdir?” gibi sorulara hangi bölümde cevap verilir?
9.
Soru 9 )Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
10.
Soru 10 )Kâr amacıyla mal ve hizmet üretmek veya pazarlamak için üretim faktörlerini planlı, tutarlı ve akılcı bir sistemle bir araya getiren teknik ve ekonomik birime ne ad verilir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin amaçları dışındadır?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi işletmenin destekleyici fonksiyonları arasında yer alır?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi hukuki şekilleri bakımından işletme türlerinden değildir?
14.
Soru 14 )Tek kişi işletmelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
15.
Soru 15 )Serbest piyasa ekonomisine işlerlik kazandırmak için kamu ekonomik işletme ya da teşebbüslerin mülkiyetinin kısmen ya da tamamen özel teşebbüslere devredilmesine ne ad verilir?
16.
Soru 16 )Üretim yapan işletmelerin ürettikleri mallarla ilgili olarak fayda yaratan ve tüketicilere ticari hizmetler sunan işletmelere ne ad verilir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmeler ile birlikte girişimciliğe yeni bir boyut olarak eklenmiştir?
18.
Soru 18 )Bir işletmenin ürünlerinin yurt içinde ya da yurt dışında satışını ve pazarlanmasını sağlayan, işletmeye bağlı olarak çalışan ve işletmeyle aralarındaki ilişki hukuki kurallara bağlı olan işletme ya da şahıslar ne olarak adlandırılır?
19.
Soru 19 )Yaratıcı bir ekip oluştururken aşağıdakilerden hangisi önerilmez?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakı kurallarından değildir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seçmeli Girişimcilik 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Girişimcilik 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Girişimcilik 2 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Girişimcilik 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Girişimcilik 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Girişimcilik 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Girişimcilik 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Girişimcilik 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Girişimcilik 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Girişimcilik 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Girişimcilik 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Girişimcilik 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Girişimcilik 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Girişimcilik 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Girişimcilik 1 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Girişimcilik 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020