Açık Lise Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 1 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
12 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Hz. Peygamber’in doğumu, çocukluğu, gençliği, peygamber oluşu, Kur’an’ı tebliği, hicreti, insanlar arası ilişkileri, aile hayatı, katıldığı savaşlar gibi onun vefatına kadar olan tüm faaliyetleri siyer ilminin _________ oluşturur.
Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
2.
Soru 2 )İslamiyet’in doğduğu dönemde Zerdüştlüğü resmi din olarak kabul eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Cahiliye döneminde dünyanın genelinde olduğu gibi, Arap Yarımadası’nda da insanlar taş, ağaç ve bir kısım madenlerden yaptıkları heykellere saygı duyuyor ve onlardan istekte bulunuyorlardı.
Bu durum Kur’an-ı Kerim’de aşağıdaki kavramlardan hangisi ile nitelendirilmiştir?
4.
Soru 4 )Hicaz bölgesinde dinî bir çoğulculuk yaşanıyordu. Yahudilik ve Hristiyanlığın yanı sıra sayıca fazla olmamakla birlikte; Hz. İbrahim’in dini üzere bulunup Allah’ı bir olarak tanıyanlar, yıldız ile güneşe tapanlar ve ateşperest olan kimseler de bulunmaktaydı.
Bu metinde aşağıdaki dinlerin hangisinden bahsedilmemiştir?
5.
Soru 5 )Ekonomik hayat hakkında cahiliye Araplarının ticaret amacıyla yapılan yaz ve kış yolculuklarından ve bu imkânları bahşeden Kâbe’nin Rabb’ine kulluk etmeleri gerektiğinden bahseder.
Hakkında bilgi verilen sure aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )• Sınırları içinde Beytü’l-Haram yer alır.
• Hicaz bölgesinin önemli şehirlerindendir.
• Risalet görevinin on üç yılı burada geçmiştir.
Hakkında bilgi verilen merkez aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Dâru’n-Nedve ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
8.
Soru 8 )İslam öncesi Arabistan’da siyasi hayat hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
9.
Soru 9 )Hz. Peygamber’in İslam’a davet için gittiği Taif’te aşağıdaki kabilelerden hangisi bulunmaktaydı?
10.
Soru 10 )Hz. Peygamber’in temiz bir soydan gelmesi aşağıdakilerden hangisinde etkili olmuştur?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi Erdemliler Topluluğu’nu oluşturan kabilelerden biri değildir?
12.
Soru 12 )Mekke’de iklim şartlarından dolayı tarımın yaygın olmaması nedeniyle halk geçimini ticaretle sağlardı. Hz. Peygamber de çocukluğundan itibaren amcalarının himayesinde ticaret ile uğraşmaya başlamıştır.
Hz. Peygamber aşağıda isimleri verilen amcalarından hangisi ile ticaret yolculuğu yapmamıştır?
13.
Soru 13 )Hz. Peygamber’in Mariye’den dünyaya gelen çocuğu aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Kâbe hakemliği olayı hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi haram aylardan biri değildir?
16.
Soru 16 )Aşağıdaki olaylardan hangisi Hz. Peygamber’in doğumu ile aynı yıl gerçekleşmiştir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi Hılfü’lFudûl’ün amaçlarından biri değildir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi “Allah’ın gönderdiği vahiyleri, emir ve yasakları, insanlara duyurma; söz, tutum ve davranışlarıyla onlara örnek olma” anlamına gelen bir kavram değildir?
19.
Soru 19 )Mekke halkı onu “Muhammedü’lEmin” diye isimlendirmişlerdi. Çünkü ondan asla yalan işitmemişlerdi. Kendi aralarında tartışma yaşadıklarında onun hakemliğine başvururlar ve kıymetli eşyalarını ona emanet ederlerdi.
Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili bu metinde aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?
20.
Soru 20 )Hz. Peygamber’in doğumundan önce annesinin gördüğü bir rüya üzerine verilen ismi aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Peygamberimiz`in Hayatı 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Peygamberimiz`in Hayatı 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Peygamberimiz`in Hayatı 1 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Peygamberimiz`in Hayatı 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Peygamberimiz`in Hayatı 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Peygamberimiz`in Hayatı 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Peygamberimiz`in Hayatı 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Peygamberimiz`in Hayatı 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Peygamberimiz`in Hayatı 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Peygamberimiz`in Hayatı 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Peygamberimiz`in Hayatı 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Peygamberimiz`in Hayatı 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Peygamberimiz`in Hayatı 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Peygamberimiz`in Hayatı 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Matematik 4 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020