Açık Lise Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 2 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
12 Kasım 2019
1.
Soru 1 )“Sen onlara sırf Allah’ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi…”
(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verilmektedir?
2.
Soru 2 )• Habeşli bir köle iken Hz. Ebu Bekir tarafından azat edilmiştir.
• Kendisine yapılan ağır işkencelere rağmen İslamiyet’ten vazgeçmemiştir.
• Ezanı güzel okuması ile bilinen sahabedir.
Hakkında bilgi verilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin İslam’ı kabul etmeme sebeplerinden biri değildir?
4.
Soru 4 )Habeşistan’a ilk hicret hangi tarihte yapılmıştır?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi boykot kararları arasında yer almaz?
6.
Soru 6 )620 yılına “Hüzün Yılı” denmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Aşağıdaki ayetlerden hangisinde İsra olayından bahsedilmektedir?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ebu Bekir için kullanılan bir sıfattır?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in hicret ederken Hz. Ali’yi Mekke’de bırakmasının sebeplerindendir?
10.
Soru 10 )Kuba Mescidi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
11.
Soru 11 )Ranuna Vadisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
12.
Soru 12 )Hz. Peygamber Medine’ye hicret ettiğinde evinde misafir olduğu sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )İslam tarihinde “Muâhât” kavramı ile aşağıdakilerden hangisi ifade edilmektedir?
14.
Soru 14 )Hicretten önce Medine’nin adı Yesrib’ti. Hicretle beraber şehrin adı _________ anlamında “Medinetü’n-Nebi” diye anılmaya başlamıştır.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi’nin maddelerinden biridir?
16.
Soru 16 )Medine pazarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
17.
Soru 17 )Bedir Savaşı’nda alınan esirlere ne yapılacağı hususunda, Hz. Peygamber ashabına danışmış ve Hz. Ebu Bekir’in fikri kabul edilmiştir.
Buna göre, esirler fidye karşılığında, fidye ödemeye güç yetiremeyen her bir esir ise on Müslümana okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılmıştır.
Bu metinden Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
18.
Soru 18 )Uhud Savaşı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
19.
Soru 19 )• Müslümanların aleyhine gibi görünmesine rağmen sonra lehlerine dönmüştür.
• Müşriklerin Müslümanları resmen tanıdıkları ilk anlaşmadır.
• Bu anlaşma ile sağlanan barış ortamında birçok kabile Müslüman olmuştur.
Bu bilgiler aşağıdaki anlaşmalardan hangisine aittir?
20.
Soru 20 )Mekke’nin fethinden önce Müslümanların arasına katılan ve Hz. Peygamber’in “senin hicretin son hicret” dediği sahabe aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Peygamberimiz`in Hayatı 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Peygamberimiz`in Hayatı 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Peygamberimiz`in Hayatı 2 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Peygamberimiz`in Hayatı 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Peygamberimiz`in Hayatı 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Peygamberimiz`in Hayatı 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Peygamberimiz`in Hayatı 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Peygamberimiz`in Hayatı 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Peygamberimiz`in Hayatı 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Peygamberimiz`in Hayatı 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Peygamberimiz`in Hayatı 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Peygamberimiz`in Hayatı 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Peygamberimiz`in Hayatı 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Peygamberimiz`in Hayatı 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 1 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020