Açık Lise Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 3 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
12 Kasım 2019
1.
Soru 1 )I. Başkalarını hor ve hakir görmesi
II. Kendisini başkalarından üstün tutması
III. Allah’ın kendisine verdiği imkânları nimet olarak görmesi
IV. Meziyetlerini canlıların yardımına koşmak için kullanması
Numaralanmış tutum ve davranışlardan hangisi tevazu sahibi bir insandan beklenir?
2.
Soru 2 )“Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah’tan bağışlama dile...”
(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)
Bu ayet ile Hz. Peygamber’e tavsiye edilen erdem aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )“İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde (sav.) Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.”
(Fussilet suresi, 34. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
4.
Soru 4 )Ebu Cehil, bir tüccardan mal aldı fakat parasını ödemedi. Mağdur olan tüccar, Hz. Muhammed’e (sav.) gelerek ondan yardım istedi. O da tüccarla birlikte Ebu Cehil’in evine gitti. Hilfü’l-Fudûl’da alınan kararları hatırlatıp kendisini uyardı. Tüccarın hakkını almasına yardımcı oldu.
Bu olayda Hz. Peygamber’in aşağıdaki davranışlarından hangisine örnek oluşturmaz?
5.
Soru 5 )Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hz. Osman ile ilgili değildir?
6.
Soru 6 )Hz. Peygamber tebliğ görevini aşağıdakilerin hangisinden başlayarak yerine getirmiştir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi Mekke döneminde inen ayetlerin genel özelliklerinden biri değildir?
8.
Soru 8 )Aşağıdaki hadislerden hangisi Hz. Peygamber’in teşri görevine örnektir?
9.
Soru 9 )Kalbi, ruhu ve nefsi inkâr, isyan ve gafletten arındırmaya; kendini veya başkasını kusurdan uzak tutup temize çıkarmaya; cehalet, şirk, küfür, günah, çirkin düşünce gibi manevi kirlerden temizlemeye denir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Hiçbir iyiliği küçük görme! Kardeşinle güler yüzlü konuş! Çünkü bu da bir iyiliktir. Elbiseni yerde sürünecek kadar uzatma! Çünkü bu kibirden ve kendini beğenmekten ileri gelir. Allah kibirlenip kendini beğenenleri sevmez. Eğer bir kimse sana söver veya gördüğü bir şey sebebiyle seni ayıplarsa sen o kişiyi, hakkında bildiğin şeyler sebebiyle ayıplama! Onun davranışının vebali kendine aittir.
Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste teşvik edilen tutum ve davranışlardan biri değildir?
11.
Soru 11 )“Hristiyanların Meryem oğlu İsa’ya yaptıkları gibi, beni aşırı şekilde yüceltmeyin! Ben ancak Allah’ın kuluyum. Bana ‘Allah’ın kulu ve Resulü deyin!
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
12.
Soru 12 )Allah beni peygamberlik ile şereflendirmeden önce de hiçbir kötülüğe teşebbüs etmedim.
Bu hadisten, Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi sabırlı bir insandan beklenilen davranışlardan biri değildir?
14.
Soru 14 )Hz. Peygamber, Yemen’e vali olarak gönderdiği Muaz bin Cebel’e: “Amelinde Allah’ın rızasını gözet, işte o zaman az amel sana yeterli gelir.” tavsiyesinde bulunmuştur.
Buna göre Hz. Peygamber aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?
15.
Soru 15 )Hz. Peygamber, İslam’ı insanlara anlatmaya başladığı andan itibaren birçok zorlukla karşılaştı. Çeşitli baskılara ve engellemelere maruz kaldı. Çoğu zaman müşriklerin tehdit ve baskıları altında Kâbe’ye gitti, namaz kıldı ve Kur’an okudu. Böyle durumlarda en ufak bir korku duymadı. Hiçbir telaş göstermedi. Kendisine yapılan her türlü sözlü ve fiilî saldırıya karşı kararlılıkla direndi.
Bu açıklama ile Hz. Peygamber’in aşağıdaki yönlerinden hangisi vurgulanmaktadır?
16.
Soru 16 )“And olsun ki sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah’ı çok zikreden kimseler için, Allah’ın Resulü’nde güzel bir örnek vardır.”
(Ahzâb suresi, 21. ayet)
Bu ayette Hz. Peygamber’in aşağıdaki görevlerinden hangisine öncelikle değinilmiştir?
17.
Soru 17 )Hz. Peygamber’in, her sene Ramazan ayında Kur’an’ın o güne kadar nazil olan kısmını Cebrail’e okumasına ne ad verilir?
18.
Soru 18 )Aşağıdaki sahabelerden hangisi Hz. Ebu Bekir’in kızıdır?
19.
Soru 19 )Birçok hafızın şehit olması sebebiyle Kur’an-ı Kerim’in mushaf haline getirilme kararı aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda alınmıştır?
20.
Soru 20 )Bazı müşrikler “Muhammed bizi kölelerimizle eşit tutuyor. Böyle bir dine nasıl girelim!” diyerek Müslüman olmayı reddettiler.
Buna göre, müşrikler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Peygamberimiz`in Hayatı 3 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Peygamberimiz`in Hayatı 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Peygamberimiz`in Hayatı 3 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Peygamberimiz`in Hayatı 3 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Peygamberimiz`in Hayatı 3 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Peygamberimiz`in Hayatı 3 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Peygamberimiz`in Hayatı 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Peygamberimiz`in Hayatı 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Peygamberimiz`in Hayatı 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Peygamberimiz`in Hayatı 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Peygamberimiz`in Hayatı 3 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Peygamberimiz`in Hayatı 3 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Peygamberimiz`in Hayatı 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Peygamberimiz`in Hayatı 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 2 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 3 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020