Açık Lise Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 1 Test Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
16 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi insanın yaratılış amaçlarından biri değildir?
2.
Soru 2 )“Andolsun, Allah’ın Resulünde sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.”
(Ahzâb suresi, 21. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
3.
Soru 3 )Hz. Muhammed’in (sav.) doğumundan ölümüne kadar hayatını konu alan ilim dalına ne ad verilir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi siyer ilminin konuları arasında yer alır?
5.
Soru 5 )İslam öncesi Arap Yarımadası’nın genel durumu hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
6.
Soru 6 )“Okur-yazar olmamak” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Mekkeli müşriklerin önemli meseleleri görüşmek ve karar almak için toplandıkları yer aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi İslam’dan önceki döneme “Cahiliye Dönemi” denilmesinin nedenlerinden biri değildir?
9.
Soru 9 )• Hz. Muhammed’in (sav.) doğduğu yıl Mekke’de gerçekleşmiştir.
• Yemen valisi Ebrehe ordusuyla Kâbe’yi yıkmak için saldırmıştır.
Bu olay, Kur’an-ı Kerim’de hangi surede anlatılmaktadır?
10.
Soru 10 )Allah’ın yanında başka varlıklara da tapanları Kur’an-ı Kerim aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirmiştir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) amcasıdır?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in isimlerinden biridir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi Mekke’deki ailelerin çocuklarını sütanneye verme sebeplerinden biri değildir?
14.
Soru 14 )Hılfu’l-Fudul’ün kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Peygamberlerin “asla yalan söylememek ve dosdoğru davranmak” anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Allah’tan aldığı emir ve yasakları insanlara duyuran, söz, tutum ve davranışlarıyla onlara örnek olan kişiye ne denir?
17.
Soru 17 )Allah’ın ayetlerini, yarattığı tüm varlıklar ve olaylar üzerine kafa yorup düşünmek, Allah ile kâinat arasındaki ilişkiyi kavramak için gayret sarf etmektir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Hz. Muhammed (sav.) peygamberlik öncesi dönemde de insanlar tarafından güzel ahlakıyla tanınır, doğruluğu ve güvenilirliği ile bilinirdi.
Hz. Muhammed’e (sav.) bu özelliğinden dolayı aşağıdaki sıfatlardan hangisi verilmiştir?
19.
Soru 19 )Hz. Peygamber’in İslam öncesi dönemde de güvenilir, âdil ve uzlaşmacı bir kişi olduğunu gösteren olay aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in çocuklarından biri değildir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 3. dönemine ait Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 3. dönem Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 1 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 4 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
5 - 6 ARALIK 2020