Açık Lise Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 1 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
11 Ekim 2019
1.
Soru 1 )“Andolsun, Allah’ın Resülünde siziniçin; Allah’a ve ahiret gününe kavuş mayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.”
(Ahzâb suresi, 21. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
2.
Soru 2 )Hz. Peygamber’in doğumundan vefatına kadar hayatını konu alan ilim aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )İslamiyet’in doğduğu dönemde İran’da hâkim olan Sasani devletinin resmî dini aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )Arapların İslam’dan önceki inanç, tutum ve davranışlarını, İslami devirden ayırt etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arap toplumundaki dinî inançlardan biri değildir?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi “Ficar Savaşları” kavramına ait bir açıklamadır?
7.
Soru 7 )İslam öncesi Arap toplumunun sosyal hayatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
8.
Soru 8 )Peygamberler gönderildikleri toplumun gelişmiş yönlerini aciz bırakacak şekilde mucizelerle desteklenmişlerdir. Hz Muhammed’e (sav.) mucize olarak gönderilen Kur’an-ı Kerim de dil, üslup, mana ve ahengi ile Araplara meydan okumuştur.
Buna göre İslam öncesi Arap toplumunun aşağıdakilerden hangisinde ileri olduğu söylenebilir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi Mekke’de bulunan mekânlardan biri değildir?
10.
Soru 10 )I. Sakif kabilesinin bulunduğu şehirdi.
II. Hicret’ten önce Yesrib adı ile bilinirdi.
III. Hz. Peygamber burada doğdu ve büyüdü.
IV. Yahudi kabileler ekonomiye hâkimdi.
Bu bilgilerden hangileri “Medine” şehrine aittir?
11.
Soru 11 )Mekke’de Hz. İbrahim dinine bağlı olan, Allah’ın birliğine inanan, putperestliği reddeden ve Kureyş’in yanlış inanç ve davranışlarına karşı çıkan kişilere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )“Muhammed” isminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi Arap toplumunda çocukların süt anneye verilme sebeplerinden biri değildir?
14.
Soru 14 )• Hz. Peygamber’in amcası Zübeyr başkanlığında Mekke’deki haksızlıklara karşı kurulmuştur.
• Hz. Peygamber, yirmili yaşlarda olmasına rağmen bu topluluğa davet edilmiştir.
• Hz. Peygamber, daha sonraki yıllarda da bu topluluktan övgü ile bahsetmiştir.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Hz. Peygamber’e ilk vahiy geldikten sonra Hz. Hatice Peygamber’e şöyle demiştir. “Allah seni asla utandırmaz. Çünkü sen akrabayı gözetirsin, sözü doğru söylersin, muhtaç olanların bakımını üstlenirsin, aç ve açıkta olanı koruyup kollarsın, misafire ikram edersin ve zorda kalanlara yardım edersin.”
Bu metinden Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
16.
Soru 16 )Allah’ın ayetleri, yarattığı tüm varlıklar ve olaylar üzerine kafa yorup düşünmek; Allah ile kâinat arasındaki ilişkiyi kavramak için gayret etmek ve bunlardan ibret almaktır.
Açıklaması yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in çocuklarından biridir?
18.
Soru 18 )“Fetânet” sıfatı peygamberlerin hangi özelliğini ifade etmektedir?
19.
Soru 19 )Mekke, Medine ve Taif şehirlerini içine alan ve İslam tarihi açısından Arap Yarımadası’nın en önemli bölgesi kabul edilen yer aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) güvenilirliğini gösteren örneklerden biri değildir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 1 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 4 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
5 - 6 ARALIK 2020