Açık Lise Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 3 Test Çöz 2019 Yılı 1. Dönem

admin
24 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Resul-i Ekrem ashabının yanına geldiğinde boş bulduğu yere otururdu. İnsanların kendisi için ayağa kalkmasını ve kendisine yer açmasını istemezdi. Zengin-fakir, küçük-büyük, hür-köle demez herkesin davetine icabet ederdi. Onların ikramlarını küçümsemez, yanlarında otururdu. Gereksiz konuşmazdı.
Bu metinde Hz. Peygamber’in sahip olduğu aşağıdaki ahlaki erdemlerden hangisi anlatılmaktadır?
2.
Soru 2 )İnsanların Hz. Âdem’den beri süregelen sözlerinden biri “Utanmazsan dilediğini yap!” sözüdür.
Hz. Peygamber bu hadisiyle insanları aşağıdakilerden hangisine davet etmektedir?
3.
Soru 3 )“Biz, sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle deneriz…”
(Bakara suresi, 155. ayet)
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber ve Müslümanların sınandığı olaylar arasında yer almaz?
4.
Soru 4 )“Benim misalimle sizin misaliniz, şu temsile benzer: Bir adam ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, gece kelebekleri ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya çalışır. Ancak hayvanların çoğu ateşe atlarlar. Ben tıpkı o adam gibi ateşe girmenize engel olmaya çalışıyorum ancak siz ateşe girmeye çalışıyorsunuz.”
Bu hadise göre Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
5.
Soru 5 )Takva sahibi insanları ifade etmek için Kur’an-ı Kerim’de kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )Olgun, akıllı ve ağırbaşlı olma, hüküm vermede aceleci olmama, haklı olduğu ve gücü yettiği hâlde öfke anında karşısındakini cezalandırmayıp onu bağışlama anlamlarına gelir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )“İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.”
(Fussilet suresi, 34. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
8.
Soru 8 )Yemen’e vali olarak gönderilen Muaz b. Cebel’in - Ey Allah’ın Resulü bana bir tavsiyeniz var mı? sorusuna Hz. Peygamber “Amelinde Allah’ın rızasını gözet, işte o zaman az amel sana yeterli gelir.” buyurmuştur.
Buna göre Hz. Peygamber aşağıdakilerden hangisini tavsiye etmektedir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman’ın halifeliğinde gerçekleşen işlerden değildir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman’ın cömertliğine örnek oluşturmaz?
11.
Soru 11 )Dinden dönme hareketleri aşağıdaki olayların hangisi ile başlamıştır?
12.
Soru 12 )Kur’an’da zekât, hac ve namaz gibi ibadetler detay verilmeden bahsedilen emirlerdendir. Hz. Peygamber bu ibadetlerin nasıl yapılacağını gösterip açıklamıştır. Aksi takdirde bunların nasıl yapılacağı bilinemezdi.
Bu durum Hz. Peygamber’in aşağıdaki görevlerinden hangisine örnektir?
13.
Soru 13 )Hz. Muhammed’in (sav) görevlerinden birisi de teşridir. Teşri, Kur’an’da hükmü bulunmayan meseleler hakkında Hz Peygamber’in hüküm koymasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bunun örneklerinden değildir?
14.
Soru 14 )Kur’an-ı Kerim ayetlerinin anlamlarını açıklayan, hükümlerini ve bu hükümlerin dayandığı gerekçeleri açığa çıkaran ve ayetleri belirli bir yöntem çerçevesinde yorumlayan ilim dalıdır.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi tezkiye kelimesinin anlamlarından biri değildir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in ümmetini tezkiye etme metotlarından biri değildir?
17.
Soru 17 )Hz. Peygamber, dinin hükümlerini öğretmede çok dikkatli davranır ve çeşitli yöntemlerle insanların hataya düşmelerini önlerdi. Bazen sorulan soruya uygulamalı cevap verirdi. Bazen de örnek bir olayı anlatarak açıklardı. Hz. Peygamber ilim öğretirken insanları bıktırmazdı. Sahabenin öğrenmeye istekli olduğu zamanları gözetirdi. Kendisine yöneltilen sorulara eksiksiz cevap verir, dinleyenlere soru sorardı. Sahabeye iltifat ederek onları hayra teşvik ederdi. Bazen de latife yapar, dinleyenleri tebessüm ettirirdi.
Bu metinde Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?
18.
Soru 18 )Hz. Peygamber, her sene Ramazan ayında Kur’an’ın o güne kadar nazil olan kısmını Cebrail’e okumuştur. Bu okumasına arz denir. Hz. Peygamber’in vefat ettiği yıl bu arz iki defa olmuştur. Günümüze kadar bu hâdise Müslümanlar arasında her sene Ramazan ayında _________ geleneği olarak devam etmiştir.
Verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
19.
Soru 19 )Hz. Ebu Bekir’in asıl adı aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )Müşrikler, Mi’rac hadisesini duyduklarında yalanlamışlardır. Bu olayı Hz. Ebubekir’e anlattıklarında o, müşriklere: “Hz. Peygamber ne söylüyorsa doğrudur.” cevabını vermiştir.
Hz. Ebubekir’e bu tutumundan dolayı verilen lakap aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 8 – 9 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 3 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 3 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 8 – 9 Aralık 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 3 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 3 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 3 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 3 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 3 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 3 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
5 - 6 ARALIK 2020