Açık Lise Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 3 Test Çöz 2019 Yılı 2. Dönem

admin
31 Ekim 2019
1.
Soru 1 )• “Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.” (Kalem suresi, 4.ayet)
• “Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim.” (Hadis-i şerif)
Bu ayet ve hadisin ortak vurgusu aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Hz. Peygamber cömert bir insandı. O’nun cömertliği israfa, iktisadı ise cimriliğe sebep olmazdı. İnsanlar içinde soylu, şerefli ve itibarlı biri olmasına rağmen kibirli değildi, mütevazı bir insandı. Bu tevazu, O’nu küçültmez aksine onurunu yüceltirdi.
Bu metinde Hz. Peygamber’in hangi tutumu vurgulanmaktadır?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in tevazu sahibi olmasına doğrudan örnek oluşturmaz?
4.
Soru 4 )Hayâ kişinin çirkin, kötü işlerden sakınması, çekinmesi ve bu işleri terk etmesi anlamında kullanılır. Hayâ duygusunun gerektirdiği şekilde hareket etmeye ise _________ denir.
Metinde boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?
5.
Soru 5 )Hz. Peygamber, panayırlarda bütün kabileleri dolaşır, onları İslam’a davet ederdi. Kendisine yumuşak ve nazik şekilde karşılık verenler olduğu gibi kaba ve çirkin davrananlar da olurdu. Fakat O’nun azim ve gayret ile bıkmadan, usanmadan yaptığı tebliğler neticesinde İslamiyet dünyanın dört bir yanına yayılmıştır.
Bu metinde Hz. Peygamber’in özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?
6.
Soru 6 )Yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin.
Bu hadis ile aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
7.
Soru 7 )Rıfk, yumuşak ve nazik davranma, iyi muamele etme demektir.
Buna göre aşağıdaki ayetlerin hangisinde rıfk vurgulanmaktadır?
8.
Soru 8 )Yemen’e vali olarak gönderilen Muaz b. Cebel, Hz. Peygamber’e “Ey Allah’ın Resulü bana bir tavsiyeniz var mı? diye sorar. O da “Amelinde Allah’ın rızasını gözet, işte o zaman az amel sana yeterli gelir.” buyurur.
Bu metne göre Hz. Peygamber aşağıdakilerden hangisini tavsiye etmektedir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in şecaat anlayışı ile uyuşmaz?
10.
Soru 10 )Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hz. Osman’a ait değildir?
11.
Soru 11 )“…Önce en yakın akrabanı uyar!”
(Şuarâ suresi, 214. ayet)
Bu ayette işaret edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Hz. Peygamber, insanların hidayete ulaşmasının Allah’ın lütuf ve hikmetiyle olduğunu, kendi vazifesinin ancak hikmet ve nasihatle doğru yola davet etmek olduğunu biliyordu.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu durumu desteklemektedir?
13.
Soru 13 )Hz. Peygamber Veda Hutbesi’nde “Ey insanlar! Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?” diye sormuştur. İnsanlar da: “Allah’ın elçiliğini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve öğütte bulundun diye şehadet ederiz.” cevabını vermişlerdir.
Bu metinden aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?
14.
Soru 14 )Kur’an-ı Kerim’de bazı ayetlerde açıklama gerektiren ifadeler vardır. Hz. Peygamber’in görevlerinden birisi de bu ayetleri açıklamaktır. Çünkü O’nun açıklamaları olmadan bu ayetlerin doğru anlaşılması mümkün değildir.
Bu metinde Hz. Peygamber’in hangi yönü ifade edilmektedir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in teşri görevine örnek oluşturmaktadır?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in temsil görevini açıklamaktadır?
17.
Soru 17 )• Müslümanlar için istiğfarda bulunması
• İnsanları kötü ahlaktan uzak tutmaya çalışması
Hz. Peygamber’in bu davranışlarındaki ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in talim metodu arasında yer almaz?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in okunuşu ile ilgili kavramlardan biri değildir?
20.
Soru 20 )Kur’an-ı Kerim’in tertil üzere okunması aşağıdakilerden hangisini gerektirmez?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 3 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 3 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 3 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 3 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 3 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 3 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 3 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 2 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 3 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
5 - 6 ARALIK 2020