Açık Lise Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 4 Test Çöz 2019 Yılı 2. Dönem

admin
31 Ekim 2019
1.
Soru 1 )“Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazını da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir.”
( Ankebût suresi, 45. ayet)
Bu ayette namazın aşağıdaki faydalarından hangisinden bahsedilmektedir?
2.
Soru 2 )Sizden biriniz mescide girdiğinde oturmadan önce iki rekât namaz kılsın.
Bu hadis ile aşağıdaki namazlardan hangisi tavsiye edilmektedir?
3.
Soru 3 )“Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı hâlde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın…”
(Bakara suresi, 264. ayet)
Bu ayette sadaka ile ilgili aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?
4.
Soru 4 )Sahabelerden bazıları Hz. Peygamber’den bir şeyler istediler. O da verdi. Sonra yine istediler. O, elindekiler bitinceye kadar verdi. Verebileceği şeyler tükenince onlara şöyle hitap etti: “Yanımda bir şey olsaydı, sizden esirgemez verirdim.”
Bu parçadan Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?
5.
Soru 5 )Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için ihtiyaç sahiplerine gönüllü olarak yapılan her türlü yardıma ne ad verilir?
6.
Soru 6 )İbadete açık olan bir mescitte, kişinin Allah’ın rızasını kazanmak için ramazanın son on gününde ibadet niyetiyle kalmasına denir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Mideyle beraber göz, kulak, dil gibi duyu organları ile bütün kalbi duyguları kontrol altında tutmayı da gerektiren bir ibadettir. Kur’an-ı Kerim’de insanın ahlaki gelişimini ve nefis terbiyesini sağlayan bir ibadet olduğu vurgulanmaktadır.
Hakkında bilgi verilen bu ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Mekke şehrindeki Kâbe’yi ve civarındaki mukaddes yerleri belirli bir vakit içinde, usulüne uygun olarak ziyaret etmeye ve yapılması gereken kuralları yerine getirmeye _________ denir.
Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
9.
Soru 9 )Hz. Ömer, hakkında açık hüküm olmayan meselelerde görüşlerini Hz. Peygamber ile paylaşırdı. İsabetli görüşleri dolayısıyla Resul-i Ekrem kendisiyle birçok konuda istişare ederdi. Bazı görüşleri de nazil olan ayetlerle teyit edilmiştir. Bunlara Muvafakat-ı Ömer denir.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
10.
Soru 10 )Allah yolunda can, mal, din ve ilim gibi her türlü vasıtayla gayret göstermektir.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer’in cesareti ile ilgili bir örnek değildir?
12.
Soru 12 )Hz. Ebu Bekir yaşlı babasını Peygamberimizin yanına getirdi. Resulullah müteessir oldu ve “İhtiyara, zahmet vermeseydin de onu evinde ziyaret etseydik olmaz mıydı?” buyurdu.
Bu örnekten Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangisine ulaşılamaz?
13.
Soru 13 )Bedir Savaşı’nda Hz. Peygamber’in amcası Abbas esir edilmişti. Esirler fidye parası vermeleri karşılığında serbest bırakılıyordu. Bazı sahabeler, Hz. Peygamber’e akrabalığından dolayı “Ey Allah’ın Resulü izin verin de amcanızın fidyesini bağışlayalım” dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber, “Hayır, bir dirhem dahi bağışlamayın.” buyurdu.
Hz. Peygamber’in bu tutumu aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnektir?
14.
Soru 14 )I. Erkek olması
II. Güvenilir olması
III. Yaşça büyük olması
IV. Liyakat sahibi olması
Numaralanmış ifadelerden hangileri istişare yapılacak insanda bulunması gereken özelliklerdendir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in ticareti güçlendirmek için yaptığı çalışmalardan biri değildir?
16.
Soru 16 )Hz. Peygamber bir gün pazara çıkmıştı. Buğday satan bir tüccarla karşılaştı. Elini buğday yığınının içine daldırınca parmakları ıslandı. Bunun üzerine satıcıya: ‘Bu ıslaklık da nedir?’ diye sordu. Tüccar: “Ey Allah’ın Resulü! Yağmur ıslattı.” dedi. Hz. Peygamber: ‘İnsanların görüp aldanmaması için o ıslak kısmı ekinin üzerine çıkarsaydın ya!’ dedikten sonra şöyle buyurdu: “Bizi aldatan bizden değildir.”
Hz. Peygamber bu tutumuyla aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın ahde vefa anlayışı ile bağdaşmaz?
18.
Soru 18 )Hudeybiye Sözleşmesi imzalandıktan hemen sonra Mekke’de hapsedildiği zindandan kaçan Ebu Cendel Müslümanlara sığınmıştı. Müşrikler onun geri verilmesini istediler. Ebu Cendel ise kendisini müşriklere teslim etmemeleri için âdeta yalvarıyordu. Hz. Peygamber ve sahabeler bu duruma üzülmelerine rağmen Ebu Cendel’i sözleşmenin şartları gereği müşriklere iade etmek zorunda kaldılar.
Bu metinde Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?
19.
Soru 19 )• Hz. Peygamber’in damadıdır.
• İslamiyet’i ilk kabul edenlerdendir.
• Savaş meydanlarında yiğitliği ile nam salmıştır.
Hakkında bilgi verilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )“...Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.”
(Nahl suresi, 43. ayet)
Bu ayet ile tavsiye edilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 4 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 4 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 4 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 4 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 4 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 4 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 4 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 3 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 4 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
5 - 6 ARALIK 2020