Açık Lise Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 4 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
11 Ekim 2019
1.
Soru 1 )“Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır...”
(Bakara suresi, 256. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
2.
Soru 2 )Aşağıdaki ayetlerden hangisi inanç ve ibadet özgürlüğü ile ilgili değildir?
3.
Soru 3 )“... İş konusunda onlarla müşavere et...”
(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)
Bu ayet aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisinin gelişmesine katkı sağlar?
4.
Soru 4 )İslam dini hırsızlık, gasp, faiz ve rüşvet gibi haksız kazanç yollarını yasaklayarak öncelikle aşağıdaki haklardan hangisini korumayı amaçlamıştır?
5.
Soru 5 )“Bir yerde bulaşıcı hastalık varsa oraya girmeyiniz. Bulaşıcı hastalık bulunan bir yerde iseniz oradan da çıkmayınız.”
Bu hadis aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerin hangisine kısıtlama getirmiştir?
6.
Soru 6 )“Bir Müslümanın izinsiz olarak bir başkasının evinin içini gözetlemesi helal değildir. Böyle yapan günah işlemiş olur.”
Bu hadiste aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisine işaret edilmektedir?
7.
Soru 7 )Aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
8.
Soru 8 )“Hz. Peygamber döneminde halkın yöneticisine bağlılığını bildirmesi ve ona itaat edeceğine söz vermesi”
anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in yönetim anlayışındaki ilkelerinden biri değildir?
10.
Soru 10 )Kureyş kabilesinden saygın bir ailenin kızı hırsızlık yapmıştı. Kabilenin ileri gelenleri Hz. Muhammed’in evlatlığı Üsame b. Zeyd’i aracı yaparak bu kızın cezalandırılmamasını istediler. Durumu öğrenen Hz. Muhammed onlara: “Sizden öncekiler işte bu yüzden helak olmuştur. Onlar kanunları fakirlere uygular, zenginleri ise affederlerdi. Allah’a yemin olsun ki kızım Fatıma dahi hırsızlık yapsaydı cezayı uygulardım.”
Bu metinde vurgulanan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Kim Müslümanların bir işini üstlenipde onların arasında daha layığı olduğunu bildiği hâlde, başkasını göreve getirirse Allah’a, Resul’üne ve bütün Müslümanlara ihanet etmiş olur.
Hadiste geçen “layığı” sözcüğünü aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından karşılamaktadır?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi İslam dinine göre yöneticilerin uymaları gereken ilkelerden biri değildir?
13.
Soru 13 )“Bir toplumun efendisi ona hizmet edendir.”
Bu hadiste yönetim görevinin hangi niteliği vurgulanmaktadır?
14.
Soru 14 )• Zekâtları devlet eliyle toplatarak fakirlere dağıtırdı.
• Yardım etmeyi, sadaka vermeyi ve dayanışmayı teşvik ederdi.
• İhtiyaç sahiplerinin, yoksulların ve kimsesizlerin gözetilmesini isterdi.
Hz. Peygamber’in bu davranış ve tutumları aşağıdaki yönetim ilkelerinden hangisiyle ilişkilidir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in inanç ve ibadet özgürlüğüne yaklaşımını gösteren örneklerden biridir?
16.
Soru 16 )“Hepiniz sorumluluk sahibisiniz ve hepiniz elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Erkek; ailesinden, eş ve çocuklarından sorumludur. Kadın, evinden ve ailesinden sorumludur…”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
17.
Soru 17 )“Mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar... Mümin kadınlara da söyle gözlerini haramdan sakınsınlar...”
(Nûr suresi, 30 ve 31. ayetler)
Bu ayetlerde uyulması istenilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi “empati” kavramının anlamıdır?
19.
Soru 19 )Hz. Peygamber Hz. Ali’ye: “Sana iki kişi hüküm vermen için geldiğinde hiç bir zaman ikisini de dinlemeden karar verme. Çünkü doğruyu bulman ancak her ikisini de dinlediğinde mümkün olur.” buyurmuştur.
Bu hadis ile Hz. Peygamber’in bir konuda hüküm verilirken aşağıdakilerden hangisini tavsiye ettiği söylenemez?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi Allah katında kadın ile erkek arasında bir üstünlük sebebidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 4 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 4 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 4 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 4 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 4 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 4 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 4 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 3 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 4 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
5 - 6 ARALIK 2020