Açık Lise Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 1 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi, Arap Yarımadası’nda toplumu oluşturan sınıflardan biri değildir?
2.
Soru 2 )Yeryüzünde Allah’a ibadet için yapılan ilk mabet aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Kâbe’nin onarımı esnasında Hacerü’l-Esved’i yerine koyma konusunda kabileler arasında anlaşmazlık yaşandı. Olaya hakemlik yapan Hz. Muhammed (sav.), Hacerü’l Esved’i bir örtünün üzerine koydu, daha sonra her kabile reisi örtünün bir köşesinden tutarak onu yerine taşıdı. Böylece savaşa varabilecek bir anlaşmazlık da tatlıya bağlanmış oldu.
Hz. Muhammed’in (sav.) bu olaydaki tutumu aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek oluşturmaz?
4.
Soru 4 )Cahiliye döneminde kabile fertleri arasında sıkı bir bağ vardı. Kabilenin bir ferdine yapılan haksızlık, tamamına yapılmış sayılıyordu.
Bu durum kabileler arasında bitmek bilmeyen savaşlar ve kan davalarına sebep oluyordu.
Bu anlayış ve tutum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile isimlendirilmiştir?
5.
Soru 5 )Hz. Peygamber’in doğumundan vefatına kadar hayatını konu edinen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )İslam öncesi Arap toplumunda haram aylarda yapılan savaşlara ne ad verilir?
7.
Soru 7 )Hz. Muhammed’in (sav.) doğduğu ve vefat ettiği şehirler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
8.
Soru 8 )Mekke’de can ve mal güvenliğini sağlamak ve haksızlıkları önlemek amacıyla kurulan ve Hz. Muhammed’in (sav.) de üye olduğu derneğin adı nedir?
9.
Soru 9 )Cahiliye dönemi Mekke halkı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
10.
Soru 10 )Allah beni peygamberlikle şereflendirinceye kadar hiçbir kötülüğe teşebbüs etmedim.
Bu hadiste Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangisine işaret edilmiştir?
11.
Soru 11 )Hz. Peygamber’e ilk vahiy nerede ve ne zaman gelmiştir?
12.
Soru 12 )Aşağıdaki kavramlardan hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?
13.
Soru 13 )Hz. Muhammed’e (sav.) gençlik döneminde insanlar tarafından “Muhammedü’l-Emin” lakabı verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi Kâbe’nin isimlerinden biridir?
15.
Soru 15 )Cahiliye döneminde Hz. İbrahim’in dinine bağlı olan, Allah’ın birliğine inanan ve putperestliği reddeden kimselere ne ad verilir?
16.
Soru 16 )Hz. Muhammed (sav.) dedesinin ölümünden sonra hangi amcasının himayesinde yaşamıştır?
17.
Soru 17 )Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Hz. Peygamber’in aşağıdaki yakınlarından hangisi diğerlerinden sonra ölmüştür?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) görevleri arsında yer almaz?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi Medine şehrinin hicretten önceki adıdır?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
25 -26 Temmuz 2020