Açık Lise Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 4 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )“Her kim yetişkinlik çağına kadar iki kız çocuğunun bakımını, nafakasını, terbiye ve yetiştirilmesini üzerine alıp gereğini yerine getirirse o kimse kıyamet gününde (parmaklarını birbirine kavuşturarak) benimle böyle beraber olacaktır.”
Bu hadiste, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in yönetim ilkeleri arasında yer almaz?
3.
Soru 3 )İslam dinine göre, yöneticilerin uymaları gereken en önemli ilke aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )Hz. Peygamber yönetimle ilgili verdiği kararlarda aşağıdakilerden hangisini temel kriter olarak kabul etmiştir?
5.
Soru 5 )Özgürlük, kişinin herhangi bir kısıtlama veya zorlama olmadan karar verip hareket etmesidir.
Buna göre aşağıdaki ayetlerin hangisinde insanın özgür olduğu vurgulanmaktadır?
6.
Soru 6 )İman ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
7.
Soru 7 )Hz. Muhammed (sav.) Medine’ye hicret ettikten sonra orada bulunan diğer din mensupları ile bir sözleşme yapmıştır.
Bu sözleşme ile Hz. Peygamber’in aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?
8.
Soru 8 )“Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah’ın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir.”
(Zümer suresi, 18. ayet)
Bu ayet ile aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
9.
Soru 9 )Hz. Peygamber çocukluğunda çobanlık yapmış, gençliğinde ise kervanlara katılarak ticaret yapmıştır.
Bu durum Hz. Muhammed’in (sav.) hangi yönüne örnek oluşturur?
10.
Soru 10 )“İki günü birbirine eşit olan zarardadır.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi teşvik edilmektedir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın ekonomik özgürlük anlayışına uygundur?
12.
Soru 12 )“Bir Müslümanın izinsiz olarak bir başkasının evinin içini gözetlemesi helal değildir.”
Bu hadise göre aşağıdaki davranışlardan hangisi helal kapsamında değerlendirilebilir?
13.
Soru 13 )Aşağıdaki durumlardan hangisinde kadın ve erkek eşitliği beklenmez?
14.
Soru 14 )“… İş konusunda onlarla müşavere et…”
(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)
Bu ayet aşağıdakilerden hangisinin önemini ortaya koymaktadır?
15.
Soru 15 )“Onlar öyle kimselerdir ki, şâyet kendilerine yeryüzünde imkân ve iktidar versek, namazı dosdoğru kılar,zekâtı verir, iyiliği emreder ve kötülü ğü yasaklarlar. Bütün işlerin âkıbeti Allah’a aittir.”
(Hac suresi, 41. ayet)
Bu ayette yöneticilerde bulunması gereken özelliklerden hangisine değinilmemiştir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) yönetim anlayışı hakkında önemli bir belge niteliği taşır?
17.
Soru 17 )Aşağıdaki ayetlerden hangisi sosyal adaletin tesis edilmesine yöneliktir?
18.
Soru 18 )Mekke fethedildiği gün Hz. Muhammed (sav.) ile görüşmeye gelen bir adam onun karşısında birden titremeye başladı. Bunun üzerine Hz. Peygamber adama: “Arkadaş benden korkma, ben de aynen senin gibi kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum.” dedi.
Hz. Muhammed’in (sav.) bu tavrında yöneticilerde bulunması gereken aşağıdaki özelliklerden hangisi görülmektedir?
19.
Soru 19 )“Sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
20.
Soru 20 )Hz. Peygamber’in ailesine karşı tutum ve davranışlarında aşağıdakilerden hangisi görülmezdi?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 4 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 4 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 4 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 4 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 4 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 4 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 4 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 3 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 4 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
4 -5 Temmuz 2020