Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
9 Ekim 2019
1.
Soru 1 )“Bir milletin dinî, ahlakî, iktisadî,lisanî, aklî birikimlerinin bir bütünü dür.”
Ziya Gökalp bu ifadesiyle aşağıdakilerden hangisini tanımlamıştır?
2.
Soru 2 )Kültür ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi kültürün maddi unsurlarındandır?
4.
Soru 4 )“Medeniyet, tanımı itibariyle bütün insanlığa hitap eden tarih olgusudur. Tek kişi ya da insanlığa dönük cephesiyle medeniyet, insanın sadece fiziki ya da fizyolojik ihtiyaçlarına cevap veren bir sistem olmakla kalmaz aynı zamanda manevi-ahlaki, metafizik ve kültürel isteklerini dekarşılamak amacını taşır. İnsanı bü tün cepheleriyle ele alır.”
Bu tanımda medeniyetin aşağıdaki özelliklerinden hangisine ulaşılabilir?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de “akl-ı selim’’ kavramının karşılığı olarak kullanılmıştır?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi tevhit anlayışına uygun değildir?
7.
Soru 7 )“... Artık dileyen inansın, dileyen inkâr etsin...’’
(Kehf suresi, 29. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın hürriyet anlayışına uygun değildir?
9.
Soru 9 )İslam kültür ve medeniyeti, karşılaş tığı İran, Yunan ve Hint gibi medeniyetlerden aldıklarını İslam potasında eritmiş, bunlardan tevhide uygun olanını kullanmış, aykırı olanını ise ya ıslah etmiş ya da reddetmiştir.
Bu durum İslam kültür ve medeniyetinin aşağıdaki esaslarından hangisi ile ilgilidir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın yerelliğe verdiği öneme örnek oluşturmaz?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinde yönetim anlayışının esaslarından biri değildir?
12.
Soru 12 )“İş, ehli olmayan kişilere verilince kıyameti bekle, kıyametin kopması pek yakındır.”
Bu hadiste aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin temel özelliklerinden biri değildir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi İslam kültür ve medeniyetinde ilim kurumlarından biridir?
15.
Soru 15 )Kütüb-ü Sitte adı ile bilenen eserler hangi alanda yazılmıştır?
16.
Soru 16 )Şehir halkının şer’i emir ve yasaklara uymasını sağlamakla görevli olan, ölçü, tartı, mal ve ücretleri kontrol eden, şehirdeki ticari ve bazı amme davalarına bakan belediye teşkilatına hisbe denir.
Buna göre İslam toplumunda hisbe faaliyetinin yerleşmesinde aşağıdaki ayetlerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
17.
Soru 17 )Bir müminin, Allah’ı görüyormuş gibi işlerini en güzel şekilde yapmasıanlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )İnsanın mensup olduğu dine, etnik kökene, toplumsal konuma ve cinsiyetine bakılmaksızın can, mal, namus, inanç ve aklının korunması ilkesidir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )• Tasavvufun sosyal hayattaki kurumsal yapılarıdır.
• Şiir, musiki ve güzel sanatlar alanında önde gelmektedir.
• Esas görevi, mensuplarına İslam ahlakını ve tasavvuf terbiyesini kazandırmaktır.
Bazı bilgileri verilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )“İstanbul’da Kırkçeşme sularını Sarıyer ormanlarından uzun bir isale hattı ile İstanbul’a getiren Mimar Sinan, boru hattının her iki tarafından yirmişer arşınlık bir mesafe içinde bina, mandıra ve ahır yapımını ve gübre yığılmasını bir ferman ile yasaklattırmıştır.”
Bu yasak ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmiştir?

[Toplam: 0 Average: 0]


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait İslam Kültür ve Medeniyeti 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı İslam Kültür ve Medeniyeti 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem İslam Kültür ve Medeniyeti 1 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. İslam Kültür ve Medeniyeti 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde İslam Kültür ve Medeniyeti 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de İslam Kültür ve Medeniyeti 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan İslam Kültür ve Medeniyeti 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da İslam Kültür ve Medeniyeti 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait İslam Kültür ve Medeniyeti 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta İslam Kültür ve Medeniyeti 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna İslam Kültür ve Medeniyeti 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. İslam Kültür ve Medeniyeti 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. İslam Kültür ve Medeniyeti 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan İslam Kültür ve Medeniyeti 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında İslam Kültür ve Medeniyeti 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
21 22 Mart 2020