Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
12 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Kültür ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan manevi unsurlardan biridir?
3.
Soru 3 )Medeniyet kavramı aşağıdaki kelimelerden hangisi ile aynı kökten gelmektedir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi akl-ı selim sahibi insanın niteliklerinden biri değildir?
5.
Soru 5 )Kur’an’da “ulü’l-elbâb”, “ulü’n-nüha” ve “ulü’l-ebsâr” kavramları ile aşağıdakilerden hangisi ifade edilmektedir?
6.
Soru 6 )Aşağıdaki İslam kültür ve medeniyet esaslarından hangisi ilim, sanat, düşünce ve sosyal hayatın her alanında etkili olmuştur?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi İslam kültür ve medeniyetinin özgünlük ilkesine örnektir?
8.
Soru 8 )İş, ehli olmayan kişilere verilince kıyameti bekle, kıyametin kopması pek yakındır.
Bu hadiste İslam medeniyetinin yönetim anlayışı esaslarından hangisine değinilmektedir?
9.
Soru 9 )“…İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah’a tevekkül et...”
(Âl-i İmran suresi, 159. ayet)
Bu ayette İslam yönetiminin temel esaslarından hangisi vurgulanmaktadır?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerde aranan özelliklerden biri değildir?
11.
Soru 11 )İslam kültür ve medeniyetinde ortaya konulan ilmî faaliyetler, kendisinden sonra gelen ilmî çalışmalara ilham kaynağı olması bakımından ayırt edici özelliklere sahiptir.
Aşağıdakilerden hangisi bu ayırt edici özelliklerden biri değildir?
12.
Soru 12 )Din, insanlara ideal toplum düzeni vaat eder. İslamiyet’in öngördüğü sosyal düzende de insanın maddi ve manevi varlığının korunması, kabiliyetini geliştirebileceği ortamın hazırlanması, toplumun huzur ve barış içinde yaşaması amaçlanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslam toplumunda bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi Hisbe Teşkilatı’nın temel görevlerindendir?
14.
Soru 14 )İnsanın yaratıcısıyla ilişkilerinde, yaşantısında, ibadet ve iyiliklerini çıkar kaygısı gözetmeksizin sadece Allah’ın rızası için yapmasıdır.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )İnsanları, canlıların sıkıntıları karşısında duyarlı olmaya ve yardım etmeye sevk eden duygu aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )• Tasavvufun sosyal hayattaki kurumsal yapılarıdır.
• Dinî bilginin öğretildiği merkezler ve halka açılan toplantı yerleridir.
• Gelir getiren mal, mülk ve akarların, hayır amaçlı olarak tahsis edilmesidir.
Bu tanımlarda aşağıdaki kavramlardan hangisine yer verilmemiştir?
17.
Soru 17 )Abbasi devletinde mali işleri idare etmek, vergileri toplamak ve dağıtmak için oluşturulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )I. Haber
II. Tecvit
III.Kütübü’s-Sitte
IV.Ulumu’l-Riyaziyye
Verilen kavramlardan hangileri hadis ilmi ile ilgilidir?
19.
Soru 19 )“Eşref-i mahlûkat” kavramı aşağıdakilerden hangisi için kullanılır?
20.
Soru 20 )Rasathaneler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait İslam Kültür ve Medeniyeti 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı İslam Kültür ve Medeniyeti 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem İslam Kültür ve Medeniyeti 1 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. İslam Kültür ve Medeniyeti 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde İslam Kültür ve Medeniyeti 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de İslam Kültür ve Medeniyeti 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan İslam Kültür ve Medeniyeti 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da İslam Kültür ve Medeniyeti 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait İslam Kültür ve Medeniyeti 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta İslam Kültür ve Medeniyeti 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna İslam Kültür ve Medeniyeti 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. İslam Kültür ve Medeniyeti 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. İslam Kültür ve Medeniyeti 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan İslam Kültür ve Medeniyeti 2 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında İslam Kültür ve Medeniyeti 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020