Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 2 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
9 Ekim 2019
1.
Soru 1 )İslam sanatında estetik zevk ile fonksiyonellik birbirini tamamlar. Amaçsız ve sadece zevk için eser ortaya koyma anlayışının İslam sanatında yeri yoktur.
Bu durum İslam sanatının aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?
2.
Soru 2 )Kahramanlık konularının anlatıldı ğı eserler aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi İslamî kültüre ait bir eserdir?
4.
Soru 4 )Yol boylarında, daha çok çeşme başlarında, yolcuların namaz kılmaları için yapılan, üstü açık mescitlere ne ad verilir?
5.
Soru 5 )Türklerin Anadolu’da inşa ettikleri ilk cami aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )Osmanlı geleneğinde sultanlar ya da sultan anneleri tarafından yaptırılan, birden fazla minare ve şerefeye sahip camilere ne ad verilir?
7.
Soru 7 )“Kitabü’l-Musiki el-Kebir” adlı eser aşağıdaki âlimlerden hangisine aittir?
8.
Soru 8 )El-Maverdi’nin “idari ve cezai kaideleri yürüten bir idarecinin, kazai hükümleri yerine getiren bir hâkimin bulunduğu yer” olarak tanımladığı yerleşim bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetine seyahatnameleri ile katkı yapan seyyahlardan biri değildir?
10.
Soru 10 )Büyük yerleşim yerlerinde mabetler genellikle şehrin merkezinde yer alır. Örneğin Kâbe’nin etrafında Mekke şehri kurulmuş, Orta Çağ Hristiyan şehirlerinde de kilise şehrin merkezinde yer almıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine daha çok delil oluşturur?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi doğrudan Müslümanlar tarafından kurulmuş bir şehir değildir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi İslam şehirlerinin genel özellikleri arasında yer almaz?
13.
Soru 13 )• Hz. Ömer tarafından garnizon şehir olarak kurulmuştur.
• El-Ezher Camii ve Darülhikme gibiönemli eserleri bünyesinde barı dırır.
• İlk adı Fustat olan bu şehir, Bağdat’tan sonra Abbasilerin hilafet merkezi olmuştur.
Hakkında bilgi verilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )“Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi” adlı eser aşağıdaki kuruluşların hangisi tarafından hazırlanmıştır?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi İslam kültür ve medeniyeti üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan şarkiyatçılardan biri değildir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi 19. Yüzyılda yaşayan fikir öncülerinden biri değildir?
17.
Soru 17 )İslam medeniyeti, yeryüzündeki nimetleri ve imkânları, herkesin hakkı sayar. Farklılıkları fıtratın gereği olarak görür. Adaletin, mülkün ve yönetimin temeli olduğunu vurgular. Bu ilkeleri insanlığın hakkı kabul eder.
Bu metinde İslam medeniyetinin aşağıdaki ilkelerinden hangisine değinilmemiştir?
18.
Soru 18 )Bireycimodern toplumlarda aşağıdakilerden hangisine daha az değer verildiği görülür?
19.
Soru 19 )Caminin ana ibadet yerine ne ad verilir?
20.
Soru 20 )Aşağıdaki eserlerden hangisi Cemil Meriç’e aittir?

[Toplam: 0 Average: 0]


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait İslam Kültür ve Medeniyeti 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı İslam Kültür ve Medeniyeti 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem İslam Kültür ve Medeniyeti 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. İslam Kültür ve Medeniyeti 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde İslam Kültür ve Medeniyeti 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de İslam Kültür ve Medeniyeti 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan İslam Kültür ve Medeniyeti 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da İslam Kültür ve Medeniyeti 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait İslam Kültür ve Medeniyeti 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta İslam Kültür ve Medeniyeti 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna İslam Kültür ve Medeniyeti 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. İslam Kültür ve Medeniyeti 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. İslam Kültür ve Medeniyeti 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan İslam Kültür ve Medeniyeti 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında İslam Kültür ve Medeniyeti 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
21 22 Mart 2020