Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 2 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
12 Kasım 2019
1.
Soru 1 )I. Bedi’
II. Gaffar
III. Mennan
IV. Musavvir
Allah’ın yukarıda verilen isimlerinden hangileri sanat ve estetikle ilişkilendirilebilir?
2.
Soru 2 )Bir sanatı icra etmek için gerekli bilgi, yetenek ve hünere sahip olan kimseye ne ad verilir?
3.
Soru 3 )İslam sanatı, toplumun maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlar. Amaçsız ve sadece zevk için eser ortaya koyma anlayışına sahip değildir.
Bu açıklama İslam sanatının aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?
4.
Soru 4 )İslam mimarisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
5.
Soru 5 )Aşağıda cami çeşitleri ve bunlara ait açıklamalar verilmiştir.
I. Fetih Camii Fethedilen beldelerde açılan veya kurulan ilk camiler
II. Ulu Cami Şehirlerdeki merkezi camiler
III. Namazgâh Osmanlı sultanlarının inşa ettirdikleri camiler
IV. Selatin Camii Yol boylarında, yolcuların gelip geçerken namaz kılmaları için yapılan, üstü açık mescitler
Buna göre tablonun doğru hâle gelmesi için numaralanmış kavramlardan hangilerinin yer değiştirmesi gerekmektedir?
6.
Soru 6 )İslam ülkelerinde saraylar, görkemli yapılar değildir. Çünkü hükümdarlar dinî mimariyi gölgede bırakacak tercihlerden uzak durmuştur. Osmanlı Devleti’nin en güçlü olduğu dönemlerde inşa ettirdiği Topkapı Sarayı, çağdaşı saraylar arasında mütevazı görünümüyle bu anlayışı yansıtır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
7.
Soru 7 )İslam inancına göre yeryüzünde ibadet amacıyla yapılan ilk mimari yapı aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )El yazması kitapların metinlerini resim yoluyla açıklamak için yapılan, ışık ve gölge oyunlarıyla derinlik kazandırılmayan, küçük boyutlu ve renkli resimlere denir.
Tanımı verilen sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Tezhip sanatıyla uğraşan kimseye ne ad verilir?
10.
Soru 10 )Hayrın efdali ve kemalin âlâsı, şehirden uzak topluluk merkezlerinde değil şehirlerin sınırları içinde elde edilir. Şunu söyleyelim ki hayır nasıl arzu ve iradeyle elde edilirse, kötülük de arzu ve iradeyle elde edilir. Dolayısıyla bir şehrin sınırları içindeki yardımlaşmanın kötü amaçlara doğru yönelmesi de mümkündür. Fakat sakinlerinin ancak saadete erişmek maksadıyla kurulan şehirdir.
Farabi bu şekilde tanımladığı şehri aşağıdakilerden hangisi ile nitelendirmiştir?
11.
Soru 11 )Dinî musiki ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi İslam şehirlerinin genel özelliklerinden biri değildir?
13.
Soru 13 )Bir devletin inanç ve etnik yapı ayrımı gözetmeksizin yardımlarda bulunup sağlık hizmetleri ve eğitim faaliyetleri sunması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
14.
Soru 14 )• İslam Devleti’nin ilk başkentidir.
• Kur’an ile fethedilmiş şehir kabul edilir.
• Asr-ı Saadet bu beldede yaşanmıştır.
Bu özelliklerin tamamı aşağıdaki İslam şehirlerinden hangisine aittir?
15.
Soru 15 )Kur’an’da mukaddes toprak olarak nitelenen ve Müslümanların ilk kıblesinin bulunduğu şehir aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )İslam medeniyeti hakkında Osmanlı’da ve İslam dünyasında yayınlanan ilk eser ve müellifi aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?
18.
Soru 18 )Hz. Peygamber’in Hayber fethinde Tevrat nüshalarını Yahudilere iade etmesi
• İstanbul’un fethi sonrası Fatih Sultan Mehmet’in Patrikhaneye dokunmaması
• Darülaceze’de cami, havra ve kilisenin bir arada bulunması
Bu örneklerin tamamından aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?
19.
Soru 19 )İslam medeniyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait İslam Kültür ve Medeniyeti 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı İslam Kültür ve Medeniyeti 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem İslam Kültür ve Medeniyeti 2 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. İslam Kültür ve Medeniyeti 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde İslam Kültür ve Medeniyeti 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de İslam Kültür ve Medeniyeti 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan İslam Kültür ve Medeniyeti 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da İslam Kültür ve Medeniyeti 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait İslam Kültür ve Medeniyeti 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta İslam Kültür ve Medeniyeti 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna İslam Kültür ve Medeniyeti 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. İslam Kültür ve Medeniyeti 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. İslam Kültür ve Medeniyeti 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan İslam Kültür ve Medeniyeti 1 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında İslam Kültür ve Medeniyeti 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020