Açık Lise Seçmeli İşletme 1 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )I- Tüketici
II- Fayda
III- Üretim
IV- Emek
V- Doğa
Mal ve hizmet üretmek için üretim faktörlerini bir araya getirmek isteyen bir girişimci yukarıda verilenlerden hangilerine ihtiyaç duyar?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi, tacir olabilmenin şartlarından birisi değildir?
3.
Soru 3 )“Rekabet edebilme duygusu” ihtiyaçlar hiyerarşisinin hangi sınıflaması içinde yer alır?
4.
Soru 4 )Lider ile yöneticiyi birbirinden ayıran özellik, hangi seçenekte verilmiştir?
5.
Soru 5 )I. Yemek yemek
II. Spor yapmak
III. Giyinmek
IV. Kitap okumak
V. Su içmek
Yukarıda verilen ihtiyaçlardan birincil olanların tamamı hangi seçenekte verilmiştir?
6.
Soru 6 )Verimlilik ilkelerinden “analitik ilkesi”ne ait doğru açıklama hangi seçenekte verilmiştir?
7.
Soru 7 )Üretim faktörlerinin ekonomiden aldıkları paylar hangi seçenekte doğru olarak gösterilmiştir?
Üretim faktörleri ----- Aldığı pay
8.
Soru 8 )Mal ve hizmet arasındaki farklara yönelik yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?
Mallar ----- Hizmetler
9.
Soru 9 )Amacı; teknik engelleri kaldırarak, yeni piyasalara ve ekonomik gelişmelere öncülük etmek ve dünya ticaretini kolaylaştırmak olan uluslararası standart kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Aşağıda verilenlerden hangisi işletmenin özel amaçlarından biridir?
11.
Soru 11 )Aşağıda verilen “kâr” ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
12.
Soru 12 )Verilerin toplanması, organize edilmesi, analiz edilmesi, özetlenmesi, sınıflandırılması ve bunlardan bir sonuca varılabilmesi için kullanılan bilim aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi bir girişimci için öncelikli özellik değildir?
14.
Soru 14 )Bir işletme için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
15.
Soru 15 )Aşağıdaki belgelerden hangisi tüzel kişilerin meslek odalarına kayıt olabilmeleri için gerekli değildir?
16.
Soru 16 )Bir işletmenin kuruluş yeri seçiminde yapılacak iş gücü değerlendirmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi önemsizdir?
17.
Soru 17 )Verimlilik ilkelerinden “uygunluk ilkesi” hangi seçenekte doğru açıklanmıştır?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi lider özelliklerinden değildir?
19.
Soru 19 )Elde bulunan kaynaklarla mümkün olan en çok ürünün sağlanması, yani belli bir ürünün mümkün olan en az kaynakla elde edilmesi olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi, standardizasyonun üreticiye faydalarından biri değildir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait İşletme 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı İşletme 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem İşletme 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. İşletme 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde İşletme 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de İşletme 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise İşletme 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan İşletme 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da İşletme 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait İşletme 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta İşletme 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna İşletme 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. İşletme 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. İşletme 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli İşletme 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
25 -26 Temmuz 2020