Açık Lise Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
8 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Dinlerin aşağıdaki yönlerinden hangisi Dinler Tarihi’nin konularından biri değildir?
2.
Soru 2 )Allah’ın bir kanunudur ki Allah bunu peygamberleri vasıtasıyla insanlara lütuf ve ihsan buyurmuştur. Bu kanun, insanları hayra götürür; insanlar, bu ilahî kanun hükümlerine kendi tercihleriyle uyarlarsa doğru yolu bulmuş, hidayete ulaşmış olurlar.
Ömer Nasuhi Bilmen’in bu şekilde tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Dinin insan hayatındaki yeri ve önemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
4.
Soru 4 )Osmanlı’da Dinler Tarihi’nin bilim dalı olarak eğitim kurumlarında yer almaya başladığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Aşağıdaki bilgilerden hangisi Budizm ile ilgili değildir?
6.
Soru 6 )Cumhuriyet öncesi dönemde Dinler Tarihi ile ilgili Şemsettin Sami tarafından yazılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )I. Medine’ye hicret
II. Bedir Savaşı
III. ?
IV.Hz. Peygamber’in vefatı
Bu olaydaların kronolojik olarak doğru olabilmesi için soru işareti bulunan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
8.
Soru 8 )Yeşu’nun ölümünden sonra İsrail kabileleri, “ _________ ” olarak adlandırılan seçilmiş dinî liderlerin önderliğinde yerleşik ziraî düzene geçmişlerdir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
9.
Soru 9 )Yahudi inancına göre Kudüs’ü fethederek on iki İsrail kabilesini tek merkezde birleştiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi Tanah’ın bölümlerinden biri değildir?
11.
Soru 11 )Yahudi inancına göre Mesih ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
12.
Soru 12 )Tanah’ta bahsedilen ve Tanrı’nın İsrailoğulları ile yapmış olduğu birinci ahitte aşağıdaki peygamberlerden hangisi yer almaz?
13.
Soru 13 )Yahudilikte yeryüzünün merkezi olduğuna inanılan Filistin topraklarının Tevrat’ta ifade ediliş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Tevrat’ın insan eliyle yazıldığı iddiasını kabul etmeyen ve ilahî ilhamla yazdırılmış bir kitap olduğuna inanan Yahudi akımı aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Çardaklar bayramı, İsrailoğullarının Mısır’dan çıktıktan sonra kırk yıl çölde dolaşmalarının anısına kutlanır. Bu bayramda geçmişi yâd etmek için çadırlar kurulur ve ağaç dallarıyla süslenir.
Bu metinde anlatılan bayram aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?
16.
Soru 16 )Yahudilikte erkeklerin ritüel esnasında ve Tevrat çalışırken başlarına örttükleri küçük takke biçimindeki başlığa ne ad verilir?
17.
Soru 17 )Hristiyanlıkta inanç esasları ve ritüeller gibi konulardaki sorunları görüşmek ve karara varmak üzere üst düzey din adamlarının katıldığı toplantıya ne ad verilir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi hem Yahudilerin hem de Hristiyanların kutsal kabul ettiği külliyattır?
19.
Soru 19 )Hristiyanlıkta kişinin kiliseye kabulü, imanının teyit ve takrir edilerek güçlendirilmesi ve Kutsal Ruh’un yardımını almak için yapılan ayin aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )İslam inancında dünya ahiret dengesi vardır. İnsanların dünya hayatını ihmal etmeden, dünyanın geçici zevklerine de kanmadan, bir hayat yaşamaları, daha hayırlı ve kalıcı olan ahiret mutluluğunu aramaları istenir.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu metni desteklemektedir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020