Açık Lise Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
8 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Hinduizm’e göre dünyada bozulan ahlaki ve kozmik düzeni yeniden sağlamak için koruyucu tanrı Vişnu’nun çeşitli varlıklar şeklinde bedenleşmesine ne ad verilir?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’de ölü yakma geleneğinin oluşmasında etkili olan bir düşünce değildir?
3.
Soru 3 )• Duyuları ve bilinci olan hiçbir varlığa zarar vermemek
• İyi ve güzel davranışlar edinip kötülüklerden uzak durmak
• Kişinin her yaptığı fiilin farkında olması ve kendini muhasebeye çekmesi
Bu bilgilerde Sekiz Dilimli Yol ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi Yehova Şahitleri’nin özelliklerinden biri değildir?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi Budizm’in ahlaki esaslarından değildir?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi Sihizm’i Hinduizm’den ayıran bir özelliktir?
7.
Soru 7 )Sihizm’de insanı iyiye ve güzele götüren özellikler için “Beş Silah” kavramı kullanılır.
Aşağıdakilerden hangisi “Beş Silah”tan biri değildir?
8.
Soru 8 )Konfüçyanizm’in kutsal kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi Konfüçyanizm’de bulunan beş erdemden biri değildir?
10.
Soru 10 )Taoizm’de “İyi-kötü, doğru-yanlış, güzel-çirkin gibi birbirine zıt görünen şeyler gerçekte birbirinin tamamlayıcısıdır” öğretisine ne ad verilir?
11.
Soru 11 )Mecusilik aşağıdaki bölgelerin hangisinde ortaya çıkmıştır?
12.
Soru 12 )Mecusilikte iyilik tanrısı olarak bilinen tanrıya ne ad verilir?
13.
Soru 13 )• Millî bir kilisedir.
• Erivan yakınlarındaki Eçmiyazin merkezleridir.
• Kilisenin en üst ruhani liderine Katolikas denir.
Bu bilgiler aşağıdaki dinî gruplardan hangisine aittir?
14.
Soru 14 )Fatih Sultan Mehmet İstanbul’un fethinden sonra Ortodoks Hristiyanların dinî ve dünyevi işleri için dinî lider atadı. Böylece onların din, dil, namus, mal ve can güvenlikleri temin edilmiş oldu.
Hakkında bilgi verilen Ortodoks Hristiyan grup aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi Bahailiğin inançları arasında yer almaz?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi Türk Ortodoks Kilisesi ile ilgili doğru bir bilgidir?
17.
Soru 17 )Melek Tavus, Kitabu’l-Cilve ve Mushaf-ı Reş gibi kavramlar aşağıdaki dinî gruplardan hangisine aittir?
18.
Soru 18 )Mandala, Vajra, Vihara ve Tripitaka kavramları aşağıdaki dinlerden hangisi ile ilgilidir?
19.
Soru 19 )I. Ganj Nehri kutsaldır.
II. Tapınaklarına katedral denir.
III. Kurucusu Siddharta Gautama’dır.
IV. Misyonerlik ve konsiller ile yayılmıştır.
Numaralanmış bilgilerden hangileri Budizm’e ait bir özelliktir?
20.
Soru 20 )Zaman döngüseldir. Başlangıcı ve sonu yoktur. Doğum, ölüm ve ölümden sonra tekrar doğum şeklinde sonsuz bir döngü olarak gerçekleşmektedir. Hinduizm’de bu döngü _________ kavramıyla ifade edilir.
Boşluğa getirilmesi gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020