Açık Lise Kelam 1 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
9 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Kelam ilminin, “İlm-i tevhid” olarak da isimlendirilmesinin öncelikli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin amaçlarındandır?
3.
Soru 3 )• 632 yılından sonra başlayıp hicri birinci asrı içine alan dönemdir.
• Bu dönemde yaşanan siyasi olaylar ve ihtilaflar nedeniyle inançla ilgili bazı tartışmalar ve farklı yeni yorumlar ortaya çıkmıştır.
Bu bilgilerde kelam ilminin aşağıdaki dönemlerinin hangisinden bahsedilmektedir?
4.
Soru 4 )Kelam ilminde dönüm noktası kabul edilen İmam Gazali’den önceki kelamcılara _________ kelamcıları, sonrakilere ise _________ kelamcıları denir.
Bu boşluklara aşağıdakilerden hangileri getirilirse anlamca doğru olur?
5.
Soru 5 )Kelam ile ilgili aşağıdaki eseryazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi kelam ilmini felsefeden ayıran özelliklerden biridir?
7.
Soru 7 )Kelam ilminin meselelere yaklaşımı normatiftir. Yani inanç ve düşünce ile alakalı hususlarda kesin hükümler ve kurallar ortaya koyar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin normatif olduğu söylenemez?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin temel konularından biri değildir?
9.
Soru 9 )Aklen varlığı ve gerçekleşmesi mümkün olmayan şeylere “mümteni” denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi mümteniye örnektir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi İslam’daki dinî hükümlerden biri değildir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi “Ashabu’lhadîs’’ akımının öncüsü kabul edilir?
12.
Soru 12 )Allah’ın bilgisi, herhangi bir vasıtaya, duyulara, düşünmeye vs. ihtiyaç duymayan, ezeli ve ebedi, yokluğu düşünülemeyen bir bilgidir. Buna _________ denir.
Tanımda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
13.
Soru 13 )Ulaşılan veriler üzerine düşünerek, birtakım vasıtalara başvurarak ve delil getirerek oluşan bilgiye nazari bilgi denir.
Aşağıdakilerden hangisi nazari bilgi anlamında kullanılamaz?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerin hangisi ilk dönem kelam konularından biri değildir?
15.
Soru 15 )Aklın yalan üzerine birleşmelerini imkânsız gördüğü bir topluluğun rivayet ettiği habere ne ad verilir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangileri “Haber-i sadık”ın bölümlerinden biridir?
17.
Soru 17 )“Kulları içerisinde ancak bilenler Allah’a karşı gereğince saygı ve korku hisseder.”
(Fâtır suresi, 28. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
18.
Soru 18 )Kelam ilminde “Vacib li-zatihi” ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir?
19.
Soru 19 )I. Önerme: Bütün insanlar ölümlüdür.
II. Önerme: Ali bir insandır.
Sonuç: O hâlde Ali de ölümlüdür.
Bu çıkarım aşağıdaki akıl yürütme metotlarından hangisine örnek oluşturur?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi itikadi hükümlerin özelliklerinden biri değildir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Kelam 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Kelam 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Kelam 1 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Kelam 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Kelam 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Kelam 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Kelam 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Kelam 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Kelam 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Kelam 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Kelam 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Kelam 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Kelam 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Kelam 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Kelam 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Kelam 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
25 -26 Temmuz 2020