Açık Lise Kelam 1 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
12 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin iman esaslarını ifade eden usûl-i selâse’den biri değildir?
2.
Soru 2 )İslam düşünce tarihi boyunca kelam ilmine;
I. Dinin itikat esaslarını konu edindiği için _________,
II. Dinin aslını oluşturan akideyi, temel inanç ilkelerini kendisine konu edindiği için _________,
III.Yöntem olarak daha çok düşünme ve akıl yürütmeyi seçtiği için _________ gibi çeşitli isimler verilmiştir.
Buna göre boş bırakılan yerlere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?
I <-----> II <-----> III
3.
Soru 3 )
Şekilde soru işareti ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
4.
Soru 4 )İslam dininin aslî hükümlerinin temellendirilmesi, sistematik hâle getirilmesi, izah ve ispat edilmesi, karşı fikirlerin cevaplandırılması amaçlanmıştır. Yabancı kültürlere karşı inanç esaslarının savunulmasında ve inançla ilgili problemlerin çözümünde akıl ön planda tutularak naslar buna göre tevil edilmiştir. Bu dönem “kelamın doğuşu” olarak da adlandırılmıştır.
Hakkında bilgi verilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Ehl-i sünnet kelam ekolü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
6.
Soru 6 )“Dinî ilimler içinde küllî olan, kelamdır. Fıkıh, usûl-i fıkıh, hadis ve tefsir gibi diğer ilimler ise cüzî ilimlerdir.”
Gazzâli’nin bu sözüyle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
7.
Soru 7 )“Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki: Çürümüş kemikleri kim diriltecek? De ki: Onları ilk defa var eden diriltecektir. O, her yaratmayı hakkıyla bilendir. O, sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan Allah’ın, onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet, yeter. O, hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir.”
(Yâsin suresi, 78-81. ayetler)
Bu ayetler aşağıdaki metotlardan hangisine örnektir?
8.
Soru 8 )Kelam ilminin yöntemi ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?
9.
Soru 9 )Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
10.
Soru 10 )Kelam ilmine göre insanın bilgi kaynakları havass-ı selîme, akıl-ı selîm ve _________ oluşur.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
11.
Soru 11 )Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
12.
Soru 12 )Muhâl ve müstahîl de denilen yokluğu zâtının gereği ve zorunlu olan, dış dünyada varlığı düşünülemeyen, varlığı ve gerçekleşmesi imkânsız olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )“Ezeli ve ebedi hayat sahibi, kendisi için ölüm söz konusu olmayan, diri” anlamlarına gelen Allah’ın ismi aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )“Üç kişiden sorumluluk kaldırılmıştır: erginlik çağına kadar çocuktan, iyileşinceye kadar akıl hastasından ve uyanıncaya kadar uyuyandan.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin önemine işaret edilmektedir?
15.
Soru 15 )İnsanın doğru karar vermesini sağlayan, herhangi bir olumsuzluktan veya ortamın kötülüğünden etkilenmeyen, yaratılışındaki temizliği koruyan akla _________ denir.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
16.
Soru 16 )“Aklın yalan üzerine birleşmelerini imkânsız gördüğü bir topluluğun rivayet ettiği haberler” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Bütün insanlar ölümlüdür. Ahmet insandır. O hâlde Ahmet de ölümlüdür.
Bu önerme aşağıdaki akıl yürütme yöntemlerinden hangisine örnektir?
18.
Soru 18 )İnsanların kendi aralarında ve diğer varlıklarla olan ilişkilerini düzenleyen, terbiye kurallarını gösteren, nefsin eğitilmesine dayanan hükümler aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )“…De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu, ancak akıl sahipleri hakkıyla düşünür.”
(Zümer suresi, 9. ayet)
Bu ayetin mesajını destekleyen ayet aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi itikadî hükümlerin
özelliklerinden biridir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Kelam 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Kelam 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Kelam 1 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Kelam 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Kelam 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Kelam 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Kelam 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Kelam 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Kelam 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Kelam 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Kelam 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Kelam 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Kelam 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Kelam 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Kelam 2 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Kelam 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020