Açık Lise Kelam 1 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi kelam ilmine verilen isimlerden biri değildir?
2.
Soru 2 )Kelam âlimleri iman esaslarını “usûl-i selâse” denilen üç ana başlık altında birleştirmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
3.
Soru 3 )İslam düşünce tarihinde inanç konuları üzerinde düşünme ve bu alanda ilk defa akla dayalı yöntemleri kullanma aşağıdaki mezheplerden hangisi ile başlamıştır?
4.
Soru 4 )Kelam ilminin “mütekaddîmin” ve “müteahhirin” dönemleri şeklinde isimlendirilmesinde aşağıdaki âlimlerden hangisi dönüm noktası kabul edilmiştir?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi ehl-i sünnet ekollerince bilginin kaynakları arasında yer almaz?
6.
Soru 6 )İslam âlimlerinin çoğunluğuna göre kelam ilminin öğrenilmesi ve geliştirilmesinin hükmü nedir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin amaçları arasında yer almaz?
8.
Soru 8 )• Eşrefü’l ulûm
• Dinî ilimlerin başı
• Şer’î hükümlerin esası
Bu tabirleri kelam ilminin öneminianlatmak için kullanan âlim aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Kelam ilmi ile ilgili aşağıdaki eserlerden hangisi İmam-ı A’zam Ebû Hanîfe’ye aittir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminde “tümevarım” metodunu anlatmak için kullanılan örneklerden biridir?
11.
Soru 11 )Normatif: Bir kural değeri taşıyan, normlarla ilgili değer hükümleri koyan yöntem ya da disiplindir.
Buna göre kelam ilminin normatif oluşuna aşağıdakilerden hangisi örnek teşkil etmez?
12.
Soru 12 )Varlık ve madde konusu ile ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisi kelamcılara aittir?
13.
Soru 13 )Aşağıdaki ayetlerden hangisi “iman-bilgi” ilişkisine örnek verilemez?
14.
Soru 14 )Allah’ın “hayat ve can veren” sıfatı Kur’an’ı Kerim’de aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
15.
Soru 15 )“Bütün insanlar ölümlüdür. Ali de bir insandır. O hâlde Ali de ölümlüdür.”
Bu önerme aşağıdaki metotlardan hangisine örnek oluşturur?
16.
Soru 16 )Kesin olan “aklî delil” aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?
17.
Soru 17 )İtikadî hükümlerin delil olabilmesi için ayetlerle mütevâtir hadislerin ifade ettikleri anlam net olmalı, anlamı üzerinde fikir ayrılığı bulunmamalıdır.
Bu açıklama itikâdi hükümlerin aşağıdaki şartlarından hangisiyle ifade edilir?
18.
Soru 18 )• Ameli hükümlerdendir.
• Fıkıh ilminin konularındandır.
• Kur’an ve sünnete aykırı olamazlar.
• Zaman, mekân ve örfün değişmesiyle değişebilirler.
Bu bilgilerde anlatılan amelî hükmü ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi “Vâcib li-zâtihî”nin özellikleri arasında yer almaz?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi dînî hü kümlerin (ahkâm-ı şer’iyye, ahkâm-ı ilâhiyye) ana konularından biri değildir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Kelam 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Kelam 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Kelam 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Kelam 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Kelam 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Kelam 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Kelam 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Kelam 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Kelam 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Kelam 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Kelam 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Kelam 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Kelam 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Kelam 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Kelam 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
25 -26 Temmuz 2020