Açık Lise Kelam 2 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
9 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi yorum farklılıkları sonucunda ortaya çıkan toplulukları ifade eden kavramlardan biri değildir?
2.
Soru 2 )Dinin temel kaynaklarında hakkında açık ve kesin hüküm bulunan konularda yorum yapılamaz.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yoruma açık konulardandır?
3.
Soru 3 )• Ehl-i Sünnet’in öncüleri olarak kabul edilir.
• Görüşleri Hanbeli ekolüne mensup âlimler tarafından devam ettirilmiştir.
• Ayet ve hadislerin yorum yapılmadan olduğu gibi kabul edilmesini savunur.
Hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Sünnet’in görüşlerindendir?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi yorum farklılıklarının ortaya çıkmasında etkili olmamıştır?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Sünnet ekollerinden biri değildir?
7.
Soru 7 )Mutezile mezhebi aşağıdaki âlimlerden hangisinin görüşleri doğrultusunda oluşmuştur?
8.
Soru 8 )Büyük günah işleyen kimsenin inancı ve ahiretteki durumu ile ilgili herhangi bir karar vermeyip hükmünü Allah’a havale eden mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin konusudur?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi Maturidiliğin görüşlerinden biri değildir?
11.
Soru 11 )Fetihlerle hızla yayılan İslam; Roma, Mısır ve Sasaniler ile yüz yüze gelmiş hem onları etkilemiş hem de onlardan etkilenmiştir.
Bu durum İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının ortaya çıkma sebeplerinden hangisi ile daha çok ilgilidir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi Haricilerin görüşlerinden biridir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi “Yeni İlm-i Kelam” dönemi ile özdeşleşen konulardan biridir?
14.
Soru 14 )Kâinat, Allah tarafından tasarlanan, hareketi başlatılan, fakat dışarıdan müdahale olmadan doğa kanunlarına uygun şekilde işleyen bir bütünlüktür.
Bu düşünce, aşağıdaki tanrı anlayışlarından hangisine aittir?
15.
Soru 15 )Hayatı ve evreni kötümser ve karamsar bakış açısıyla değerlendiren, hayatın anlamını boşluk, hiçlik, anlamsızlık gibi kavramlara indirgeyen ve bu olumsuz bakış açısının etkisiyle varlık, bilgi ve değer başlıklarında olumsuz yaklaşımları öne çıkaran anlayışa _________ denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
16.
Soru 16 )Hayır ve şer kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi İslam’ın ilkelerine uygun bir görüş değildir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi politeizmin görüşlerinden biri değildir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi peygamberlik iddiasında bulunmuştur?
19.
Soru 19 )• İntihar ve şiddet eğilimlidirler.
• Şeytanı ve şeytanla ilgili sembolleri yüceltirler.
• Genel olarak tüm dinlere ve değerlere karşıdırlar.
• Ayinlerde büyüye yer vermek bilinen özellikleridir.
Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?
20.
Soru 20 )Tenasüh ve reenkarnasyon terimleri aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Kelam 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Kelam 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Kelam 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Kelam 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Kelam 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Kelam 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Kelam 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Kelam 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Kelam 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Kelam 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Kelam 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Kelam 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Kelam 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Kelam 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Kelam 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Kelam 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
25 -26 Temmuz 2020