Açık Lise Kelam 2 Test Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
16 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Din ve dini yorum arasındaki temel farklar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi tüm dinlerde bulunan temel esaslardan biri değildir?
3.
Soru 3 )Kur’an’da Allah’ın zatı ve ahiret inancı ile ilgili bazı ayetler insanlar tarafından farklı farklı şekillerde anlaşılıp yorumlanmıştır.
Bu cümleye göre dinin anlaşılmasındaki yorum farklılığının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi Ehli Sünnetin kollarından biri değildir?
5.
Soru 5 )• Kurucusu Hasan Sabbah’tır.
• XII. Yüzyılda Selçuklular döneminde ortaya çıkmıştır.
• İslam dünyasına siyasi ve dini yönden ciddi tehdit oluşturmuştur.
• Esrar içirilen fedaileri devlet adamlarına suikastlar düzenlemiştir.
Hakkında bilgi verilen siyasi oluşum aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )“El-Menzile beynel menzileteyn” ilkesi aşağıdaki itikadi mezheplerden hangisine aittir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi Maturidilik mezhebinin yaygın olduğu ülkelerden biri değildir?
8.
Soru 8 )“Mesâil” kavramı kelam ilminin aşağıdaki yönlerinden hangisini ifade eder?
9.
Soru 9 )Kâinat, tanrı tarafından tasarlanan, hareketi başlatılan, fakat dışarıdan müdahale olmadan doğa kanunlarına göre işleyen bir sistemdir. (Deizm)
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu görüşün yanlış olduğunu vurgular?
10.
Soru 10 )Tanrı hakkında kesin bilgi elde etmenin mümkün olmadığını savunan felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi pozitivizmin kurucusu olarak kabul edilir?
12.
Soru 12 )İslam düşüncesinde zındıklık ve mülhidlik kavramları aşağıdaki akımlardan hangisini ifade etmek için kullanılmıştır?
13.
Soru 13 )• Hristiyanlıktaki yanlış tanrı inancına bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.
• Temelleri Schopenhauer tarafından atılmıştır.
• En önemli temsilcisi Nietzsche’dir.
Bu bilgilerde anlatılan felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )İyimserlik demek olup iyinin ve iyiliğin bir bütün olarak ve uzun vadede kötüye ve kötülüğe baskın çıktığı ya da çıkacağı görüşüdür.
Hakkında bilgi verilen bu görüş aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi Satanistler ile ilgili yanlış bir bilgidir?
16.
Soru 16 )• İslam’da kabul edilmeyen ve özü itibarıyla ahirete imanı devre dışı bırakan bir anlayıştır.
• Ruhun ölümsüzlüğü inancının bazı dinlerdeki yansıması olarak da görülür.
Bu bilgilerde anlatılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Kötülük problemi ile ilgili olarak felsefe tarihinde süregelen sorulardan biri de; “Tanrı kötülüğü önlemek istiyor da gücü mü yetmiyor?” sorusudur.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu soruya cevap niteliğindedir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi peygamberlik iddiasında bulanan yalancı peygamberlerden biridir?
19.
Soru 19 )Kur’an’ın matematiksel sistemi var diyerek “19 mucizesi”ni ortaya atan isim aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )“Allah’a karşı yalan uyduran veya kendine bir şey vahyedilmemişken, “Bana vahyolundu” diyen, ya da “Allah’ın indirdiğinin benzerini ben de indireceğim” diye laf eden kimseden daha zalim kimdir? …”
(En’âm suresi, 93. ayet)
Bu ayette aşağıdaki yanlış davranışlardan hangisi eleştirilmektedir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 3. dönemine ait Kelam 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Kelam 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 3. dönem Kelam 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Kelam 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Kelam 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Kelam 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Kelam 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Kelam 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Kelam 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Kelam 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Kelam 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Kelam 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Kelam 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Kelam 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Kelam 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Kelam 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020