Açık Lise Kelam 2 Test Çöz 2019 Yılı 1. Dönem

admin
24 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Akıl sahiplerini peygamberin bildirdiği gerçekleri benimsemeye çağıran ilahi kanundur.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
2.
Soru 2 )Dinin amelî ve itikâdî hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkan farklı anlayışlara _________ denir.
Bu tanımdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?
3.
Soru 3 )İslam itikadını delilleriyle savunan ilme _________ denir.
Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
4.
Soru 4 )Her şeyin yaratıcısı olan bir Tanrı’nın varlığını kabul etme, O’nun mutlak ilmine ve gücüne inanma, aynı zamanda ilim, irade ve kudretiyle varlıklar üzerinde tasarrufta bulunduğunu, vahiy göndererek insanlarla iletişime geçtiğini, âleme ve insana daima müdahil olduğunu benimsemedir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının ortaya çıkmasına etki eden unsurlardan biri değildir?
6.
Soru 6 )• Hz. Muhammed’in sünnetine uyan, onun ve ashabının yolunda olan kimselerdir.
• İnançla ilgili görüşlerinin şekillenmesinde, ilke ve esaslarının benimsenmesinde Hasan Basrî ile İmam-ı Âzam Ebu Hanife etkili olmuşlardır.
• Müslümanların çoğunluğunu oluşturur.
Hakkında bilgi verilen itikadî mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )İnsan herhangi bir şey yapmaya kadir değildir; Allah tarafından yazılmış ve yaratılmış fiilleri yapmaya mecburdur. İnsanın iradesi de hürriyeti de yoktur.
Bu görüşe sahip mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Aşağıdaki eserlerden hangisi İmam Maturîdî’ye aittir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi Haricîliğin doğuşunda etkili olan sebeplerden biri değildir?
10.
Soru 10 )Hilafetin nas ve tayin yoluyla Hz. Ali ve soyuna tahsis edildiğine inanan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi Mutezile mezhebinin temel ilkeleri arasında yer almaz?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi Cebriye mezhebinin savunduğu görüşlerden biridir?
13.
Soru 13 )• Bütün şekilleriyle inançsızlığı reddeder.
• Dine karşı yapılan her türlü tenkide cevap verir.
• Çağa uygun metotlarla Allah’ın varlığını ispat eder.
• İslam inanç esaslarını açıklayıp savunur.
Hakkında bilgi verilen ilim aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi Nihilizmin reddettiği konulardan biri değildir?
15.
Soru 15 )Tanrı’nın varlığını ve âlemin ilk sebebi olduğunu kabul etmekle beraber onun ilim, irade gibi sıfatlarını reddeder, ahiret gibi bazıları inanç esaslarını inkâr eder.
Hakkında bilgi verilen felsefi ekol aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Aşağıdaki ayetlerin hangisinde politeizmin yanlışlığına değinilmemiştir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi “agnostisizm” için kullanılan bir kavramdır?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi pozitivist düşünceye getirilen eleştirilerden biri değildir?
19.
Soru 19 )“Allah’ın varlığı ve birliğini, dinin temel hükümlerini inkâr etmek, bunlar hakkında kuşku beslemek veya uyandırmak, dinî kuralları hafife almak” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )İnsanoğlu kendi benliğinde ve dış dünyada gözlemleyebileceği pek çok delille Allah’ın varlığına ulaşabilir. Hem iç dünyasında kendi vicdanıyla hem de dış dünyada sayısız işaretlerle Allah’ın varlığına inanır. Fıtratı bozulmamış tüm insanlar için iman etmek hem kolay hem de doğal olandır. İnançsızlık ve inkâr ise bir sapmadır ve insanın yaratılışına da aykırıdır.
Bu metinden aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 8 – 9 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Kelam 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Kelam 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Kelam 2 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 8 – 9 Aralık 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Kelam 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Kelam 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Kelam 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Kelam 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Kelam 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Kelam 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Kelam 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Kelam 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Kelam 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Kelam 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Kelam 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Kelam 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Kelam 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
25 -26 Temmuz 2020