Açık Lise Kelam 2 Test Çöz 2019 Yılı 2. Dönem

admin
31 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Dinin amelî ve itikadî hükümlerinin uygulaması sırasında ortaya çıkan farklı anlayışlara ne ad verilir?
2.
Soru 2 )İmamet konusu, inancın alanı olmamakla beraber Hz. Peygamber’den sonraki dönemde kelam kitaplarına girmiştir. Özellikle Şia’nın imamet konusunu imanın şartları arasında sayması sebebiyle bu konu mezhepler arasında önemli ayrışma noktalarından biri hâline gelmiştir. Bunun üzerine diğer kelam mektepleri de meseleyi tartışmak durumunda kalmışlardır.
Bu metinden aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?
3.
Soru 3 )Kur’an-ı Kerim’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi inanç farklılıklarının ortaya çıkmasında daha çok etkili olmuştur?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i sünnet mezheplerinden biridir?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i sünnetin görüşlerinden biri değildir?
6.
Soru 6 )• Allah’ı, şanına uygun düşmeyen şeylerden tenzih etmek
• Nasta geçen müteşabih ifadeleri anlamayanların bunlar hakkında soru sormayıp susmaları
• Müteşabih olan hususlarla zihnen bile meşgul olmamak
Selef âlimlerinin müteşabihat ile ilgili bu görüşlerinde aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklaması yoktur?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi selef âlimlerindendir?
8.
Soru 8 )• 852 yılında Özbekistan’ın Semerkand şehrinde doğmuştur.
• Kelam, mezhepler tarihi, fıkıh usulü ve tefsir alanlarında otoritedir.
• Te’vilâtü’l-Kur’an ve Kitabu’t-Tevhid eserleridir.
Hakkında bilgi verilen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi Haricilerin ortaya çıkışında etkili olan sebeplerden biri değildir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi Hariciliğin görüşlerinden biri değildir?
11.
Soru 11 )Şia’ya göre imamet meselesi dinin asıllarındandır.
Şia’nın aşağıdaki görüşlerinden hangisi bu inançla ilgili değildir?
12.
Soru 12 )İslam tarihinde Kur’an’ın mahlûk olduğu görüşü üzerinden yapılan baskılar sebebiyle 830-850 yılları arasındaki döneme _________ denilmiştir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
13.
Soru 13 )Büyük günah işleyen kişi, ne tam mümin ne de kâfirdir. Bu ikisi arasındadır.
Mutezile’nin bu görüşü aşağıdaki ilkelerinden hangisini açıklamaktadır?
14.
Soru 14 )İnsan rüzgâra kapılmış yaprak gibidir. Rüzgâr yaprağı nereye savurursa yaprak o yöne gider. Onun için insanın yaptığı işleri Allah takdir etmiştir.
Bu görüş aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir?
15.
Soru 15 )• Tanrı’nın varlığını kabul etmekle birlikte nübüvveti şüphe ile karşılar veya inkâr eder.
• Kâinatı, Tanrı tarafından tasarlanan, hareketi başlatılan fakat dışarıdan müdahale olmadan doğa kanunlarına uygun şekilde işleyen bir bütünlük olarak kabul eder.
Hakkında bilgi verilen felsefî ekol aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )“Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bunun dışında kalan günahları ise dilediği kimse için bağışlar. Allah’a ortak koşan kimse büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur.”
(Nîsâ suresi, 48. ayet)
Bu ayet ile aşağıdaki felsefî ekollerden hangisinin tanrı anlayışı eleştirilmektedir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi pozitivizmin temel yaklaşımlarından biri değildir?
18.
Soru 18 )Tanrının var olmadığı görüşüne dayanan felsefî akım aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Toplumda ahiretten ve diğer dinî, ruhani meselelerden daha çok dünya hayatına odaklanılmasına vurgu yapan anlayış ve ideolojiye ne ad verilir?
20.
Soru 20 )Şeytanı ve şeytanla ilgili sembolleri yücelten ve şeytana tapmayı esas alan anlayış aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Kelam 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Kelam 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Kelam 2 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Kelam 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Kelam 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Kelam 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Kelam 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Kelam 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Kelam 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Kelam 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Kelam 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Kelam 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Kelam 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Kelam 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Kelam 1 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Kelam 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
25 -26 Temmuz 2020