Açık Lise Kelam 2 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
12 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Mutezile’nin akaid konularındaki akli yorum ve açıklamalarına, özellikle ayetlerdeki farklı anlayışa müsait ifadelerin yorumlanmasına şiddetle karşı çıkan Ehl-i sünnet ekolüdür.
Hakkında bilgi verilen bu mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Fetihlerle hızla yayılan İslam, bir yandan kökleşme sürecini devam ettirirken, diğer yandan Mısır, Roma ve Sasanî medeniyeti ile yüz yüze gelmiştir. Müslümanlar, bu coğrafyalarda yaşayan insanlara İslam’ı anlatırken karşılaştıkları sorular ve sorunlardan dolayı hem onları etkilemiş hem de onlardan etkilenmiştir.
Bu metin yorum farklılıklarının sebeplerinden hangisinin açıklamasıdır?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i sünnetin genel görüşlerinden biri değildir?
4.
Soru 4 )Müteşabih konuları bilmesi mümkün olan Hz. Peygamber’in, sahabenin ve otorite âlimlerin söylediklerini kabul ve tasdik etmek gerekir.
Selef âlimlerinin bu görüşü aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi Eş’ariliğin görüşlerinden “marifetullah”ın açıklamasıdır?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi Maturidiliğe ait görüşlerden biridir?
7.
Soru 7 )Sıffîn Savaşı’ndan sonra gerçekleşen Hakem Olayı’nda Hz. Ali’yi destekleyen bir grup daha sonra ondan ayrılmıştır. Bunlara ayrılan, terk edip giden anlamında _________ denilmiştir.
Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
8.
Soru 8 )Aşağıdaki mezheplerden hangisi Hâricîlerin aşırı fikirlerine, şiddet eylemlerine ve siyasi çekişmelere bir tepki olarak doğmuştur?
9.
Soru 9 )Hilafetin nas ve tayin yoluyla Hz. Ali’ye ve soyuna tahsis edildiği fikrini benimseyen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi Mutezile’nin “Beş Esas” olarak bilinen ilkelerinden biri değildir?
11.
Soru 11 )Cebriye mezhebinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Yeni İlm-i Kelam hareketiyle birlikte klasik kelamın kapsam ve içeriği ile yönteminde bazı değişiklikler yaşanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi değişiklik yapılan bu konulardan biri değildir?
13.
Soru 13 )İslam’ın inanç esaslarını savunmak, vahyi ve nübüvveti temellendirmek, dine dışarıdan yapılan saldırılara cevap vermek ve içeride oluşabilecek kuşkuları gidermek öncelikle aşağıdaki ilimlerden hangisinin görevidir?
14.
Soru 14 )Pozitivizmin akla, bilime, deney ve gözleme vurgu yaparak dini, vahyi, kutsal olanı sürekli eleştirmesi ve dinin artık miadını doldurduğu tezini sürekli gündeme getirmesi, zaman içinde insanları _________ gibi açmazlara sevk etmiştir.
Cümlenin anlam akışına göre boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilemez?
15.
Soru 15 )“Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan günahları ise dilediği kimseler için bağışlar...”
(Nisâ suresi, 48. ayet)
Bu ayette aşağıdaki konulardan hangisi vurgulanmaktadır?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi politeizme ait bir düşüncedir?
17.
Soru 17 )İnsanların mutlak bilgiye ve hakikate ulaşamayacağını, özellikle de tanrı hakkında kesin bilgi elde etmenin mümkün olmadığını savunan felsefi yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Hristiyanlıktaki tanrı inancına bir tepki olarak ortaya çıkan nihilizmin felsefe tarihindeki en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )_________ hem ahlak hem de estetik açısından göze ve gönle hoş gelen, sevilen ve beğenilen hâller ve davranışları, _________ ise gözün beğenmediği maddi şeylerle, duygusal olarak insanı rahatsız eden hâller ve davranışları ifade etmektedir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki kavramlardan hangilerinin getirilmesi doğrudur?
20.
Soru 20 )Şer kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam’ın görüşünü yansıtmaz?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Kelam 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Kelam 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Kelam 2 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Kelam 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Kelam 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Kelam 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Kelam 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Kelam 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Kelam 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Kelam 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Kelam 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Kelam 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Kelam 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Kelam 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Kelam 1 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Kelam 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020