Açık Lise Kelam 2 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Aşağıda verilen din (İslam) ve dinî yorumlar ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
2.
Soru 2 )İslam itikadını delilleriyle savunan ilme _________ denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
3.
Soru 3 )İnanç ve ibadetler konusunda dinin esaslarına bağlı kalarak ve zamanın şartlarını da gözeterek yapılan farklı yorumlara denir.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde farklı yorumların ortaya çıkmasının sebeplerinden biri değildir?
5.
Soru 5 )Hz. Muhammed’in (sav.) sünnetine uyan, onun ve ashabının yolundan yürüyen kimselere verilen genel isim aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )Müslüman, fırka belâsıyle zebun bir kavmi,
Medenî Avrupa üç lokma edip yutmaz mı?
Ey cemaât, yeter Allah için olsun, uyanın.
Sesi pek müdhiş öter sonra kulaklarda çanın!
Mehmed Akif Ersoy
Bu şiirde aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi itikadî mezheplerdendir?
8.
Soru 8 )Aşağıdaki görüşlerden hangisi Maturîdî mezhebine ait değildir?
9.
Soru 9 )Aşağıdaki ayetlerin hangisinde insan iradesi ve özgürlüğünün sınırlı olduğuna vurgu yapılmıştır?
10.
Soru 10 )• İnsanın iradesi ve hürriyeti yoktur.
• Allah’ın ilmi ve kelamı hâdistir, sonradan yaratılmıştır.
• İyilik ve kötülüklere sevap ve cezanın verilmesi zorunludur.
Bu düşüncelere sahip mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi deizmin görüşleri arasında yer almaz?
12.
Soru 12 )Aşağıdaki ekollerden hangisi tanrının varlığını kabul eder?
13.
Soru 13 )Hayatın anlamını boşluk, hiçlik, anlamsızlık gibi kavramlara indirgeyen ve bu olumsuz bakış açısının etkisiyle varlık, bilgi ve değer başlıklarında olumsuz yaklaşımları öne çıkaran bir anlayıştır.
Hakkında bilgi verilen felsefi dü şünce aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi gençlerin satanizme yönelme sebeplerinden biri değildir?
15.
Soru 15 )Tenasüh kavramının açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )“Hatemü’l-Enbiya” kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin ele aldığı konulardan biri değildir?
18.
Soru 18 )Tanrının birden çok olduğunu savunan; putlar, atalar, tabiat güçleri, hayvanlar gibi farklı varlıkların dailahlaştırılmasının sonucu ortaya çı kan inançtır.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Allah ile beraber başka tanrılara inanmaya _________ , bu inanca sahip olanlara da _________ denir.
Bu cümlede boşluklara getirilmesi gereken kavramlar aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )• “Sana ne iyilik gelirse Allah’tandır. Sana ne kötülük gelirse de kendindendir…”
(Nisâ suresi, 79. ayet)
• “İnsanların bizzat kendi işledikleri kötülükler sebebiyle karada ve denizde düzen bozuldu ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın; belki de tuttukları kötü yoldan dönerler.”
(Rûm suresi, 41. ayet)
• “Şüphesiz Allah hiç kimseye zerrekadar zulmetmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat artırır ve kendi katından büyük bir mükâfat verir.”
(Nisâ suresi, 40. ayet)
Bu ayetler kelam ilminde tartışılan aşağıdaki konulardan hangisine cevap oluşturur?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Kelam 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Kelam 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Kelam 2 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Kelam 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Kelam 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Kelam 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Kelam 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Kelam 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Kelam 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Kelam 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Kelam 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Kelam 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Kelam 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Kelam 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Kelam 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Kelam 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
25 -26 Temmuz 2020