Açık Lise Kimya 1 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Aşağıda verilenlerden hangisi simyacılar tarafından keşfedilmiş bir madde değildir?
2.
Soru 2 )• Süzme
• Diyaliz
• Damıtma
• Kristallendirme
Yukarıda verilen laboratuvar tekniklerinden kaç tanesi simyacılar tarafından kullanılmıştır?
3.
Soru 3 )I. Atomu parçalamak
II. Ölümsüzlük iksirini bulmak
III. Değersiz madenleri altına çevirmek
Yukarıda verilenlerden hangileri simyacıların amaçlarındandır?
4.
Soru 4 )İslam dünyasında kimya biliminin temelini atan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Canlı organizmaların kimyasal yapısını ve bu yapıda meydana gelen kimyasal değişiklikleri inceleyen kimya disiplini aşağıda verilenlerden hangisidir?
6.
Soru 6 )• Eczacı
• Kimyager
• Kimya Mühendisi
Yukarıda verilenlerden hangileri kimya ile ilgili mesleklerdir?
7.
Soru 7 )“Klor” elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )“H2SO4 (sülfürik asit)” bileşiğinin yaygın adı aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Aşağıda verilen maddelerden hangisi element değildir?
10.
Soru 10 ) Yukarıda verilen güvenlik uyarı işaretinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 ) Yukarıdaki şekil, kimya laboratuvarında kullanılan hangi malzemeye aittir?
12.
Soru 12 )
Aşağıdakilerden hangisi “Rutherford Atom Modeli” olarak bilinir?
13.
Soru 13 )Bir elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük taneciğine _________ denir.
Yukarıda verilen tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
14.
Soru 14 ) Yukarıda verilen element sembolü nün sol alt köşesinde “ ✮ ” ile gösterilen değer, elemente ait hangi özelliği ifade eder?
15.
Soru 15 ) Yukarıda verilenlerden hangileri birbirinin izotopu olan atomlardır?
16.
Soru 16 ) elementinin proton sayısı kaçtır?
17.
Soru 17 )Günümüzde kullanılan periyodik sistem, elementlerin hangi özelliği esas alınarak düzenlenmiştir?
18.
Soru 18 ) 15P elementine ait katman elektron dağılımı aşağıda verilmiştir.
Buna göre “?” ile gösterilen yere hangisi yazılmalıdır?
19.
Soru 19 )Aşağıda verilen ifadelerden hangisi metallere ait bir özellik değildir?
20.
Soru 20 ) Periyodik sistemde verilen ok yönünde;
I. elektron ilgisi,
II. atom yarıçapı,
III. iyonlaşma enerjisi
özelliklerinden hangileri artar?

[Toplam: 1 Average: 5]


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Kimya 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Kimya 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Kimya 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Kimya 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Kimya 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Kimya 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Kimya 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Kimya 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Kimya 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Kimya 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Kimya 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Kimya 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Kimya 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Kimya 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Kimya 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
21 22 Mart 2020