Açık Lise Kimya 2 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
11 Ekim 2019
1.
Soru 1 )• F2
• NH3
• K
• PO3-4
Verilen kimyasal türlerden kaç tanesi “iyon” sınıfında yer alır?
2.
Soru 2 )I. nötron
II. proton
III. elektron
Yukarıda verilen taneciklerden hangileri atomun çekirdeğinde bulunur?
3.
Soru 3 )Negatif (─) elektrik yüklü kimyasal türe ne ad verilir?
4.
Soru 4 ) Şekilde verilen H2O molekülleri arasında bulunan, kesikli çizgi (___________) ile gösterilmiş bağ aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )2He elementinin Lewis yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )"NaCI" bileşiğinin adı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
7.
Soru 7 )Ba2+ ve O2- iyonlarından oluşan bileşiğin formülü hangisinde doğru verilmiştir?
8.
Soru 8 )Metallerin erime ve kaynama noktalarının yüksek olmasına neden olan bağ, aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişmeye örnektir?
10.
Soru 10 )Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin atomları arasında apolar kovalent bağ bulunur? ( 1H, 7N, 8O, 17CI)
11.
Soru 11 )Aşağıda verilen olaylardan hangisi gerçekleşirken madde dışarıya ısı verir?
12.
Soru 12 )• Katı
• Sıvı
• Gaz
• Plazma
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi maddenin fiziksel hâllerindendir?
13.
Soru 13 )I. Maddenin en düzenli hâlidir.
II. Belirli bir şekli ve hacmi vardır.
III. Tanecikleri titreşim ve öteleme hareketi yapar.
Verilen özelliklerden hangileri maddenin "Katı" hâline aittir?
14.
Soru 14 )"Sıvılaştırılmış petrol gazı" diye adlandırılan madde aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi kristal katıya örnek verilemez?
16.
Soru 16 )I. Su
II. Bal
III. Zeytinyağı
Yukarıda verilen maddelerin eşit miktarlarının oda sıcaklığındaki akıcılıkları arasındaki ilişki hangisinde doğru verilmiştir?
17.
Soru 17 )Bir sıvı yeterli ısı enerjisi aldığındasıvı yüzeyindeki taneciklerin sıvı yü zeyinden ayrılmasına _________ denir.
Verilen tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
18.
Soru 18 )Deniz seviyesinden yükseklik de ğerleri verilen I, II, III ve IV numaralı şehirlerin hangisinde ölçülen atmosfer basıncı en düşüktür?
19.
Soru 19 )Yeryüzündeki su kaynaklarının en büyük miktarını aşağıdakilerden hangisi oluşturur?
20.
Soru 20 )• Piller
• Plastikler
• Deterjanlar
• Ağır metaller
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi su ve toprak kirliliğine neden olur?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Kimya 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Kimya 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Kimya 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Kimya 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Kimya 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Kimya 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Kimya 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Kimya 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Kimya 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Kimya 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Kimya 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Kimya 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Kimya 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Kimya 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Kimya 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Kimya 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
25 -26 Temmuz 2020