Açık Lise Kimya 2 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
12 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Aşağıda verilen kovalent bileşiklerden hangisinin adı yanlıştır?
Bileşik formülü <----> Bileşik adı
2.
Soru 2 )Aşağıda verilen iyon çiftlerinden oluşan kararlı bileşiğin formülü hangi seçenekte hatalı verilmiştir?
İyonlar <-----> Bileşik formülü
3.
Soru 3 )K2CO3 iyonik bileşiğinin adı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
4.
Soru 4 )Aşağıda verilen anyon isimlerinden hangisi yanlıştır?
Anyon <-----> Anyonun ismi
5.
Soru 5 )Apolar moleküller arasında anlık oluşan çekim kuvvetlerine indüklenmiş dipol denir.
Buna göre seçeneklerde verilen maddelerden hangisinin kendi molekülleri arasında indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi vardır?
6.
Soru 6 )
Hidrojen bağı, elektronegatifliği yüksek bazı atomlarla elektronegatif atoma bağlı hidrojen atomu vasıtasıyla oluşan moleküller arası etkileşimdir.
Yukarıdaki periyodik sistem kesitinde yerleri belirtilen elementlerin H ile oluşturduğu kararlı bileşikler seçeneklerde verilmiştir.
Buna göre sıvı halde kendi molekülleri arasında hidrojen bağları oluşturan bileşiklerin tümü hangi seçenekte verilmiştir?
7.
Soru 7 )Aşağıdaki olaylardan hangisinde yalnızca fiziksel bir değişim gerçekleşmiştir?
8.
Soru 8 )Gazların genel özellikleriyle ilgili bazı ifadeler aşağıda verilmiştir.
• Gazlar sıcaklıkla genleşebilir.
• Gazların yoğunluğu katı ve sıvı hâllerine göre daha düşüktür.
• Tanecikleri arasındaki boşluk sıvı hâllerine göre azdır.
• Gazlar bulunduğu kabın hacmini alır.
Buna göre verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
9.
Soru 9 )Maddenin gaz ve plazma hâllerinin bazı özellikleri aşağıda verilmiştir.
I. Akışkandırlar.
II. Isıyı iyi iletirler.
III.Belirli şekilleri ve hacimleri yoktur.
Buna göre hangileri iki fiziksel hâl için de ortak özelliktir?
10.
Soru 10 )Maddenin 4. fiziksel hâli olan plazmaya aşağıdakilerden hangisi örnek olarak verilemez?
11.
Soru 11 )Karbon atomlarından oluşan elmas ve grafit aşağıdaki katı türlerinden hangisine örnek olarak verilebilir?
12.
Soru 12 )Ametal atomları arasında oluşmuş aşağıdaki bileşiklerden hangisi sayıca en çok polar kovalent bağ içerir?
13.
Soru 13 )
Aşağıda verilen atom ve iyonlardan hangisinin Lewis yapısı yanlıştır?
(2He, 6C, 8O, 12Mg)
14.
Soru 14 )Aşağıda verilen taneciklerden hangisi çok atomlu iyonlara örnektir?
15.
Soru 15 )
Aşağıda Lewis sembolleri verilen atomlardan hangisinin oluşturacağı kovalent bağ sayısı en fazladır?
16.
Soru 16 )
Bir öğrenci sıcaklık değişimine bağlı olarak maddelerin geçirdiği hal değişim olaylarını gösteren şekli aşağıdaki gibi hazırlamıştır.
Buna göre numaralar ile gösterilen hal değişim olaylarından hangi ikisi yer değiştirirse şekil doğru olur?
17.
Soru 17 )
Saf bir maddeye ait sıcaklık-zaman grafiği aşağıda verilmiştir.
Bu grafiğe göre numaralandırılmış hangi iki bölgede taneciklerin kinetik enerjisi artmaktadır?
18.
Soru 18 )Sıvıların buhar basıncı ile ilgili;
I. Sıvı molekülleri arasındaki etkileşim fazlaysa sıvının buhar basıncı düşük olur.
II. Bir sıvının sıcaklığı arttıkça buhar basıncı da artar.
III.Buhar basıncı sadece sıvı kaynamaya başladığı zaman oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?
19.
Soru 19 )Aşağıda verilenlerden hangisi yumuşak suyun sert suya göre avantajlarından biri değildir?
20.
Soru 20 )Aşağıda verilenlerden hangisi küresel ısınmanın bir sonucu değildir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Kimya 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Kimya 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Kimya 2 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Kimya 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Kimya 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Kimya 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Kimya 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Kimya 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Kimya 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Kimya 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Kimya 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Kimya 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Kimya 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Kimya 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Kimya 1 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Kimya 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020