Açık Lise Kimya 3 Test Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
16 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Günlük hayatta karşılaştığımız bazı maddeler asidik / bazik özelliklerine göre sınıflandırıldığında hangi seçenek yanlış olur?
Asit <-----> Baz
2.
Soru 2 )Camı aşındırma özelliği olan asit aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Aşağıda asit ve bazların formülleri verilmiştir.
Hangi seçenekte asit ve bazın yeri hatalıdır?
Asit <-----> Baz
4.
Soru 4 )Asit ve bazların suda çözünme tepkimeleri aşağıda verilmiştir.
Hangisinde oluşan iyonlar yanlış yazılmıştır?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi asit-baz tepkimesi vermez?
6.
Soru 6 )HCI ve NaOH bileşiklerinin sulu çözeltileri karıştırıldığında aşağıdaki tuzlardan hangisi oluşur?
7.
Soru 7 )Asit ve bazlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
8.
Soru 8 )Aşağıdaki metallerden hangisi hidroklorik asit (HCI) ile tepkime vermez?
9.
Soru 9 )Asit-baz çözeltileri ile ilgili;
I. Turnusol bir indikatördür.
II. Asitler bazlarla tuz ve su oluşturur.
III. Bazlar mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir.
yargılarından hangileri doğrudur?
10.
Soru 10 )Aşağıda verilen asitlerin hangisinin yaygın adı yanlış verilmiştir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarını arttıran işlemdir?
12.
Soru 12 )
Laboratuvarda hidroklorik asit şişesinin üzerinde yukarıdaki güvenlik sembolünü gören bir kimyacı bu maddeyi kullanırken aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
13.
Soru 13 )Aşağıdaki maddelerden hangisi baziktir?
14.
Soru 14 )Aşağıda verilen karışımlardan hangisi heterojendir?
15.
Soru 15 )Aşağıdaki karışım türlerinden hangisi homojendir?
16.
Soru 16 )Karışımlar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
17.
Soru 17 )Aşağıdaki tabloda verilen aynı ortamdaki tuzlu su çözeltilerinin hangisinin kaynama noktası en yüksektir?
Çözelti kütlesi (g) <----> Çözünen tuz kütlesi (g)
18.
Soru 18 )Çözücü moleküllerinin yarı geçirgen zardan geçerek daha derişik çözeltiye akması olayının adı nedir?
19.
Soru 19 )Bir kükürt fabrikasında gerçekleşen patlama sonucunda havaya kükürt tozları yayılmıştır.
Yukarıdaki haberi duyan halk kendi imkanları ile bezlerin arasına pamuk koyarak maske yapmışlardır.
Buna göre heterojen karışım olan hava-kükürt tozu karışımı hangi ayırma yöntemiyle ayrılmıştır?
20.
Soru 20 )Şekerli su karışımını ayırmak için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 3. dönemine ait Kimya 3 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Kimya 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 3. dönem Kimya 3 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Kimya 3 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Kimya 3 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Kimya 3 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Kimya 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Kimya 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Kimya 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Kimya 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Kimya 3 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Kimya 3 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Kimya 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Kimya 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Kimya 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Kimya 3 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
4 -5 Temmuz 2020