Açık Lise Kimya 3 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
12 Kasım 2019
1.
Soru 1 )“Bileşikler iki veya daha fazla türde elementin kimyasal yollarla birleşmesinden oluşmaktadır. Bileşik oluşurken elementler, belirli oranlarda birleşir. Diğer bir ifadeyle bileşiğin kütlesi ne olursa olsun, belirli bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasındaki oran hep sabittir.”
Deney ve gözlemlere dayanarak yukarıda verilen genellemeyi yapan bilim insanı kimdir?
2.
Soru 2 )
Demir ve kükürt elementleri arasında ısı ile gerçekleşen tepkime yukarıda verilmiştir. Bu tepkimeye ait kütle değerleri ve maddelere ait renkler belirtilmiştir.
Buna göre verilenler doğrultusunda seçeneklerdeki ifadelerden hangisine ulaşılamaz?
3.
Soru 3 )Aşağıda verilen bileşik çiftlerinden hangisinde azot elementleri arasındaki katlı oran 1/2 ’ dir?
4.
Soru 4 )Magnezyum elementinin mol kütlesi yaklaşık 24 g/mol, oksijeninki ise 16 g/mol’ dür.
Buna göre 2 mol MgO bileşiğinin kütlesi kaç gramdır?
5.
Soru 5 )
Aşağıda verilen tepkimelerden hangisi analiz tepkimesidir?
6.
Soru 6 )Fe2O3 + C " Fe + CO2
Yukarıda verilen kimyasal tepkime en küçük tam sayılar ile denkleştirildiğinde CO2’ nin katsayısı kaç olur?
7.
Soru 7 )CH4(g)+2O2(g) → CO2(g)+2H2O(s)
Yukarıda verilen tepkimeye göre 1 mol CH4 gazının tamamının yanması için gereken O2 gazı normal şartlar altında kaç litredir?
8.
Soru 8 )CaO + CO2 → CaCO3
Belirli miktar CaO ve CO2’ nin tepkimesinden teorik hesaplamalar sonucu 40 g CaCO3 oluşması beklenmektedir. Ancak tepkime sonucu oluşan ürün 36 g olarak ölçülmüştür.
Buna göre tepkime verimi yüzde kaçtır?
9.
Soru 9 )HCl(aq)+NaOH(aq) → NaCl(aq)+H2O(s)
Tepkimesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
10.
Soru 10 )
Heterojen karışımların sınıflandırılması ile ilgili yukarıda verilen şemada numaralar ile gösterilen ifadelerden hangi ikisi yer değiştirirse şema doğru olur?
11.
Soru 11 )Aşağıda verilen karışımlardan hangisi çözeltiye örnektir?
12.
Soru 12 )Aşağıda verilen karışımlara ait sınıflandırma hangi seçenekte yanlıştır?
Karışım <-----> Sınıfı
13.
Soru 13 )Seçeneklerde verilen maddelerden hangisi aynı koşullarda suda iyi çözünmez?
14.
Soru 14 )Kütlece %20’lik 200 g şekerli su çözeltisi hazırlamak için kaç gram şeker kullanılmalıdır?
15.
Soru 15 )1 kg veya 1 litre çözeltide çözünmüş maddenin miligram cinsinden kütlesine _________ derişimi denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere seçeneklerde verilenlerden hangisi getirilmelidir?
16.
Soru 16 )
Seçeneklerde verilen çözeltilerin hangisinde çözünen tuz miktarı diğerlerinden farklıdır? 100 gr tuzlu su
17.
Soru 17 )Kışın yolların buzlanmasını önlemek için koligatif özelliklerden biri olan _________ faydalanılır. Bunun için yollara tuz atılır.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
18.
Soru 18 )Aşağıda verilenlerden hangisi tane boyutu farkından yararlanılarak karışımları ayırmada kullanılan bir yöntem değildir?
19.
Soru 19 )Çay yapraklarını deminden ayırmak için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )Kum, tuz ve demir tozundan oluşan karışımı bileşenlerine ayırmak için sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılıyor.
• Karışıma mıknatıs tutulur.
• Geriye kalan karışıma yeteri kadar su eklenip karıştırılır.
• Su eklenen karışım süzgeç kağıdı kullanılarak süzülür.
Buna göre son işlem sırasında süzgeç kağıdında kalan madde aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Kimya 3 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Kimya 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Kimya 3 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Kimya 3 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Kimya 3 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Kimya 3 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Kimya 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Kimya 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Kimya 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Kimya 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Kimya 3 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Kimya 3 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Kimya 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Kimya 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Kimya 2 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Kimya 3 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020