Açık Lise Kimya 4 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
12 Kasım 2019
1.
Soru 1 )1 mol asit ile 3 mol KOH tepkimesinden 1 mol tuz ve 3 mol su oluşmaktadır.
Buna göre verilen tepkimedeki asit aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Bir ametal oksit bileşiği suyla etkileştiğinde H2SO3 (sülfüröz asit) oluşur.
Buna göre bu ametal oksit aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Aşağıda formülleri verilen bazlardan hangisinin adı yanlıştır?
Formül <----> Bileşik adı
4.
Soru 4 )Tabloda verilen asit baz çiftinin oluşturduğu tuzlardan hangisinin formülü yanlıştır?
Asit Baz <----> Tuz
5.
Soru 5 )
Aşağıda ıslak mendil, şampuan ve suyun pH değerleri verilmiştir.
Buna göre hangileri asidik özellik gösterir?
6.
Soru 6 )
Yukarıda verilen asit ve bazın su ile etkileşme tepkimeleri sonucu oluşacak ürünlerden hangisinin kimyasal gösterimi yanlıştır?
7.
Soru 7 )
Yukarıda bir asidin denkleştirilmiş suda çözünme tepkimesi molekül modelleri ile gösterilmektedir.
Buna göre hidronyum iyonu olarak adlandırılan iyonun molekül modeli hangi numara ile belirtilmektedir?
8.
Soru 8 )1 mol Ca(OH)2 bileşiğinin tamamını nötralleştirmek için gereken HNO3 kaç mol’dür?
9.
Soru 9 )Metaller tepkimeye girme isteklerine göre aktif metal, yarı soy metal, soy metal olmak üzere üçe ayrılır. Aktif metaller hidroklorik asitle tepkimeye girerken diğer metaller tepkime vermez.
Buna göre aşağıdaki metallerden hangisiyle yapılmış kaba HCI koyarsak bir tepkime gerçekleşir?
10.
Soru 10 )Cam bir behere aşağıdaki asitlerden hangisinin konulması beherin yapısını bozacağı için sakıncalıdır?
11.
Soru 11 )Karbon elementinin yanı sıra belirli miktarda azot ve kükürt elementlerini de içeren fosil yakıtlar yandığında oluşan bazı maddeler asit yağmurlarına neden olur.
Buna göre aşağıdaki maddelerden hangisi asit yağmurlarına sebep olur?
12.
Soru 12 )
Yukarıdaki şekilde gördüğümüz paketin içindeki tozun ana maddesinin formülü nedir?
13.
Soru 13 )____I_____ , bitkisel ve hayvansal yağların bazlarla tepkimesi sonucu elde edilir. _____II____ ise petrol türevlerinden yapay olarak elde edilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere hangi temizlik maddeleri getirilmelidir?
I <----> II
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi temizlik ürünlerinin zararlarından biri değildir?
15.
Soru 15 )Yaygın adı “polyester” olan ve pet şişelerin yapımında kullanılan polimelerin adı aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Saç jölesinde bulunan hangi madde uzun süreli kullanımlarda saç derisine temas ettiğinde hava almasını engelleyerek saç dökülmesine sebep olur?
17.
Soru 17 )I. Sıvı ilaç formudur, yutularak alınır.
II. Katı ilaç formudur, yutularak alınır.
III. Deriye sürülerek uygulanır.
IV. Damar ya da kas içine uygulanır.
Yukarıda verilen ilaçların temel özelliklerinin ilaç formlarıyla eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Hap <----> Şurup <----> İğne <----> Merhem
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi doğal gıdadır?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi sıvı yağların rafinasyon işlemine göre sınıflandırılan bir yağ çeşidi değildir?
20.
Soru 20 )Hazır gıdaların paketlerinde E harfi ile başlayan numaralar vardır. Bunlar katkı maddelerinin kısa gösterimi için kullanılan kodlardır.Aşağıdaki çizelgede bazı katkı maddelerinin kodlarının bulunduğu aralıklar verilmiştir.
Renklendiriciler E 100-180
Koruyucular E 200-297
Antioksidanlar E 300-321
Tatlandırıcılar E 950-959
Buna göre aşırı kullanımı sakıncalı olan BHA(E 320), BHT(E 321) ve gallat(E 310) maddeleri hangi gıda katkı maddesi sınıfına girer?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Kimya 4 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Kimya 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Kimya 4 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Kimya 4 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Kimya 4 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Kimya 4 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Kimya 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Kimya 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Kimya 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Kimya 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Kimya 4 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Kimya 4 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Kimya 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Kimya 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Kimya 3 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Kimya 4 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020