Açık Lise Seçmeli Kimya 1 Test Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
16 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi J. Dalton tarafından ileri sürülen atom modelinde yer almaz?
2.
Soru 2 )Atomda bulunan tanecikler aşağıda verilmiştir.
I. Elektron
II. Proton
III. Nötron
Bu taneciklerden hangileri yüksüzdür?
3.
Soru 3 )Belirli bir noktadan bir saniyede geçen dalga sayısına _________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan (___________) yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?
4.
Soru 4 )Temel hal elektron dizilimleri verilen atomlardan hangisinin periyodik cetveldeki yeri yanlıştır?
5.
Soru 5 )Aşağıdaki iyonların oluşturduğu bileşiklerin adlandırılması hangi seçenekte yanlıştır?
İyonlar <-----> Bileşik adı
6.
Soru 6 )
Yukarıdaki periyodik sistem kesi tinde yerleri belirtilen X, Y veZ elementlerinin atom yarıçaplarının büyükten küçüğe sıra lanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
7.
Soru 7 )Aşağıda yaygın adları verilen bileşiklerden hangisinin formülü yanlıştır?
Yaygın adı <-----> Formül
8.
Soru 8 )3 mol O2 molekülü kaç gramdır? (O:16 g/mol)
9.
Soru 9 )Aşağıda verilen bileşik formüllerinden hangisinin basit formülü yanlış verilmiştir?
Bileşik formülü <-----> Basit formül
10.
Soru 10 )Aşağıdaki tepkimelerden hangisinin türü yanlıştır?
11.
Soru 11 )Karbon ve hidrojenden oluştuğu bilinen bir bileşiğin 1 mol’ü tam verimle yakıldığında 3 mol CO2 ve 3 mol H2O gazları açığa çıkmaktadır. Bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Aşağıdaki tepkimede maddelerden birinin katsayısı yanlış verilmiştir. Fe2O3 + 3HCI → 2FeCI3 + 3H2O
Bu tepkimede hangi maddenin katsayısı 6 rakamı ile değiştirilirse tepkime denkleşmiş olur?
13.
Soru 13 )Na, Mg, AI ve Ca elementlerinden eşit mol sayısında alınıp yeterli miktarda HCI çözeltisi ile tepkimeye sokulmaktadır. Açığa çıkan Hs2 gazının kütlesi hangi tepkimede en büyüktür?
14.
Soru 14 )Gazların özellikleriyle ilgili;
I. Gaz karışımları heterojendir.
II. Gaz taneciklerinin arasındaki boşluklar sıvı faza göre fazladır.
III. Maddenin en düzensiz halidir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
15.
Soru 15 )38 cmHg kaç atm (atmosfer) basınca eşittir?
16.
Soru 16 )
Şekildeki sürtünmesiz serbest pistonlu kapta He gazı bulunmaktadır. Gazın mutlak sıcaklığı iki katına çıkarılıyor.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
17.
Soru 17 )
Hacmi 11,2 litre olan cam bir kabın içinde 273 K de 0,5 mol Ne gazı bulunmaktadır.
Bu gazın basıncı kaç atm’dir?
18.
Soru 18 )
X ve Y gazları eşit bölmeli cam boru ile birbirine bağlanmıştır. A ve B muslukları aynı anda açıldığında gazlar C noktasında karşılaşmaktadırlar.
Karşılaşma noktasının A musluğuna yaklaşması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
I. X gazının sıcaklığını değiştirmeden Y gazını ısıtmak
II. Y gazı yerine molekül kütlesi daha küçük bir gaz koymak
III. X gazı yerine molekül kütlesi daha küçük bir gaz koymak
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi soğutucu akışkanların aranılan özelliklerinden değildir?
20.
Soru 20 )
Yukarıdaki sabit hacimli kapalı kapta eşit mollerde He ve CH4 gazları bulunmaktadır.
CH4 gazının kısmi basıncı 2 atm olduğuna göre toplam basınç kaç atm’dir?

[Toplam: 0 Average: 0]


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 3. dönemine ait Seçmeli Kimya 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Kimya 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 3. dönem Seçmeli Kimya 1 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Kimya 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Kimya 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Kimya 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Kimya 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Kimya 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Kimya 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Kimya 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Kimya 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Kimya 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Kimya 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Kimya 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Kimya 4 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Kimya 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
21 22 Mart 2020