Açık Lise Seçmeli Kimya 1 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
12 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Bohr atom modeline göre;
I. Elektronlar dairesel yörüngede bulunur.
II. Atom çekirdeğinde sadece protonlar vardır.
III. Çekirdeğe yakın katmanın enerjisi uzak olana göre daha düşüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
2.
Soru 2 )Elektronun bulunduğu enerji düzeyini belirten ve “n” ile gösterilen kuantum sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Aşağıda verilen temel hal elektron dağılımlarından hangisi hatalıdır?
4.
Soru 4 )3p, 3d ve 4s orbitallerinin enerjilerinin büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
5.
Soru 5 )12Mg: 1s² 2s² 2p6 3s²
Yukarıda temel hal elektron dizilimi verilen atomla ilgili;
I. 3. periyot 2A grubu elementidir.
II. Halojen olarak bilinir.
III. Kararlı bileşiklerinde +3 iyon yükü oluşturur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
6.
Soru 6 )Temel hal elektron dizilimi verilen aşağıdaki elementlerden hangisinin periyodik sistemdeki yeri doğru verilmiştir?
Elektron dizilimi <-----> Periyodik sistemdeki yeri
7.
Soru 7 )• Aynı grupta yukarıdan aşağıya atom yarıçapı artar.
• Aynı periyotta soldan sağa iyonlaşma enerjisi daima artar.
• 1A grubunda elektronegatifliği en düşük element en alttadır.
Periyodik özellikler ile ilgili bu cümleler doğru (D) – yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
8.
Soru 8 )Kimya dersinde “Gazlar” konusu işlenirken en ön sırada oturan öğrenci kolonyalı mendil ile ellerini silmiştir. Öğretmen mendil kokusunu duyan her öğrencinin parmak kaldırmasını istemiştir. Ön sıradan başlayıp arka sıraya doğru kademe kademe parmak kaldırmışlardır.
Buna göre öğretmen bu durumu gazların hangi davranışı ile açıklamıştır?
9.
Soru 9 )
Charles Yasasını bir deneyle öğrenmek isteyen öğrenci şişirdiği ve ağzını sıkıca bağladığı elastik bir balonun hacminin sıcaklıkla değişimini yukarıdaki gibi ölçer.
Buna göre bu gaz için çizilen hacim-sıcaklık grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Aynı sıcaklıkta X gazı moleküllerinin ortalama hızı 6 m/s iken Y gazınınki 1 m/s’dir.
Buna göre X ve Y gazlarının molekül kütleleri oranı aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )
Gaz hâlindeki bir maddenin yoğunluğu ideal gaz denkleminden yararlanılarak hesaplanabilir. Denklemin düzenlenmiş hali PMA = dRT şeklindedir.
Buna göre 2,24 atm basınçta molekül kütlesi 32 g/mol olan gazın 546 K sıcaklıktaki yoğunluğu aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )
Sıcaklığın 20°C olduğu bir ortamda bulunan serbest pistonlu bir kapta gaz karışımı şekildeki gibidir.
Aynı sıcaklıkta suyun kısmi buhar basıncı 20 mm Hg ve açık hava basıncı 76 cm Hg olduğuna göre, He gazının kısmi basıncı kaç mmHg’dir?
(He gazının suda çözünmediği kabul edilmiştir.)
13.
Soru 13 )Günlük hayatta kullandığımız aşağıdaki cihazlardan hangisi JouleThomson olayının kullanıldığı gerçek gazların uygulama alanlarından değildir?
14.
Soru 14 )
Aşağıda verilen kimyasal tür çiftlerinin arasındaki zayıf etkileşimler belirtilmiştir.
Buna göre kimyasal tür çiftlerinden hangileri birbiri içinde iyi çözünür?
15.
Soru 15 )Seyreltik bir çözeltiyi derişik hâle getirebilmek için,
I. Çözücü buharlaştırılabilir.
II. Çözünen madde ilave edilebilir.
III. Çözücü ilave edilebilir.
işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?
16.
Soru 16 )
Aşağıda bazı homojen içeceklerin etiketleri üzerinde içerikleri verilmiştir.
Buna göre sadece verilen bilgileri kullanarak hangisindeki şekerin kütlece yüzde derişimi hesaplanabilir?
17.
Soru 17 )4 molarlık 250 mL KOH çözeltisinin derişimini 2 molar yapmak için çözeltiye saf su eklenmiştir.
Buna göre son çözeltinin hacmi kaç mL’dir?
18.
Soru 18 )Saf suyun kaynama noktasının 100°C olduğu ortamda 2 molal glikoz çözeltisinin kaynama noktasını ∆TK = Kk . m formülünü kullanarak hesaplayınız.
(Kk = 0,52°C / m)
19.
Soru 19 )
KNO3 tuzunun çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimi aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Buna göre çözünürlük-sıcaklık grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )
Yarı geçirgen zar ile ayrılmış özdeş kaplar sıvı seviyeleri eşit olacak şekilde aşağıda verilen derişimlerdeki homojen şekerli su çözeltileriyle doldurulmuştur.
Bir süre bekletildikten sonra hangi kaplarda a kolunda sıvı seviyesi yükselir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seçmeli Kimya 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Kimya 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Kimya 1 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Kimya 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Kimya 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Kimya 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Kimya 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Kimya 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Kimya 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Kimya 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Kimya 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Kimya 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Kimya 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Kimya 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Kimya 4 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Kimya 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020