Açık Lise Seçmeli Kimya 2 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
12 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Aşağıda verilen olaylardan hangisinde enerji açığa çıkar?
2.
Soru 2 )
Yukarıda verilen tepkimede girenlerin entalpileri toplamı -1512,4 kJ ve ürünlerin entalpileri toplamı -84,7 kJ olduğuna göre tepkime entalpisi kaç kJ’dür?
3.
Soru 3 )
Yukarıda verilen standart molar oluşum entalpilerini kullanarak
CaCo3 → CaO(k) + O2(g)
tepkimesinin standart koşullardaki entalpi değişimi hesaplandığında kaç kJ olur?
4.
Soru 4 )
Yukarıdaki grafiğe göre
2X + Y2 → 2XY
tepkimesi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
5.
Soru 5 )
Yukarıda bazı bağ enerjileri molekül modelleri üzerinden gösterilmektedir.
Buna göre verilen bağ enerjilerini kullanarak
H2(g) + CI2(g) → 2HCI(g)
tepkimesinin △H değeri kaç kJ bulunur?
6.
Soru 6 )
Çarpışma teorisiyle ilgili aşağıda verilen ifadelerin yanına doğruysa “D” yanlışsa “Y” yazılacaktır.
Buna göre oluşacak doğru cevap anahtarı aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Standart koşullarda gaz fazında gerçekleşen tepkimelerin entalpi değişimleri verilmiştir.
X + Y → Z △H° = +75kJ
T → Z + Y △H° = -25kJ
Buna göre aynı koşullarda X(g) + 2Y(g) → T(g) şeklinde gösterilen tepkimenin entalpi değeri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
8.
Soru 8 )
25°C ve 1 atm’de gerçekleşen aşağıdaki tepkimelerden hangisinin entalpi değeri oluşan ürünün standart molar oluşum entalpisidir?
9.
Soru 9 )
olduğuna göre potansiyel enerji - zaman grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )
Tepkime hızlarını ölçmek için kullanılan bazı özellikler aşağıda verilmiştir.
• Elektrik iletkenliği
• Basınç - Hacim
• Renk
Buna göre aşağıdaki tepkimelerden hangisinin hızı verilen özelliklerden en az birinin değişimi kullanılarak ölçülemez?
11.
Soru 11 )
tepkimesinde 560 g demir metali 1 yılda paslandığına göre Fe2O3 bileşiğinin oluşma hızı kaç mol/yıl’dır? (Fe: 56 g/mol)
12.
Soru 12 )
2N2(g) + O2(g) → 2N2O(g)
Tek basamakta gerçekleşen tepkimenin hız denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )
Görseldeki beherler belirtilen koşullarda ikişerli seçilerek tepkime hızına etki eden faktörler incelenmek isteniyor.
Buna göre hangi beherlerin kullanıldığı deney karşısındaki amaç için uygun değildir?
Kullanılan Beherler <-----> Deneyin Amacı
14.
Soru 14 )
Bir tepkimede belirli bir sıcaklıkta girenlerin derişimleri değiştirildiğinde hızın da değiştiğini gösteren deneyler yapılmıştır. Deney sonuçları aşağıdaki şekildedir.
Buna göre tepkimenin derecesi nedir?
15.
Soru 15 )
2NH3(g) ↔ N2(g) + 3H2(g)
tepkimesine ait derişim-zaman grafiği aşağıda verilmiştir.
Buna göre derişimler cinsinden denge sabiti aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )
H2(g) + CI2(g) ↔ 2HCI(g)
tepkimesinin 273 K sıcaklığında Kc değeri “x” ile gösterildiğinde Kp değeri aşağıdakilerden hangisine eşit olur?
17.
Soru 17 )N2O4(g) + 178kJ ↔ 2NO2(g)
Yukarıda verilen denge tepkimesinde sabit hacimde sıcaklık arttırıldığında seçeneklerdeki değişimlerden hangisi gerçekleşir?
18.
Soru 18 )25°C sıcaklığında aşağıdakilerden hangisinin pH değeri pOH değerinden küçüktür?
19.
Soru 19 )
H2CO3 + H2O ↔ HCI-3 + H3O+
tepkimesinde Brönsted-Lowry tanımına göre “asit” olarak ifade edilen iki madde aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )
Buna göre 25°C’ta doymuş BaCO3 katısının çözünürlüğü 9 x 10-5 mol/L ise çözünürlük çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seçmeli Kimya 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Kimya 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Kimya 2 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Kimya 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Kimya 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Kimya 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Kimya 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Kimya 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Kimya 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Kimya 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Kimya 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Kimya 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Kimya 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Kimya 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Kimya 1 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Kimya 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020