Açık Lise Seçmeli Kimya 2 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )NaCl (yemek tuzu) maddesi;
I. H2O (su)
II. C6H6 (benzen)
III. CCl4 (karbon tetraklorür)
çözücülerinden hangilerinde çözünür?
2.
Soru 2 )0,2 mol Ca(OH)2 ile hazırlanan 0,2 L çözeltinin derişimi kaç M’dır?
3.
Soru 3 )2 M 100 mL NaOH çözeltisine 300 mL su ilave edilirse çözeltinin derişimi kaç M olur?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi derişim birimi değildir?
5.
Soru 5 )I. Kaynama noktası yükselmesi
II. Donma noktası düşmesi
III. Çözünürlük
Verilenlerden hangileri çözeltilerin koligatif özelliklerindendir?
6.
Soru 6 )“İçinde az miktarda çözünen madde bulunduran çözeltilere _________ çözelti denir.”
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
7.
Soru 7 )Yağların istenmeyen maddelerden arıtılması işlemine ne ad verilir?
8.
Soru 8 )
Aşağıdakilerden hangisi açık sisteme örnektir?
9.
Soru 9 )“İdeal pistonlu kaptaki bir gaz genleşirken, sistem çevreden 24 J’lük ısı almıştır.” Bu ifadedeki “ısı” niceliğinin sembol ve işareti hangi seçenekte doğru yazılmıştır?
10.
Soru 10 )
Aşağıda verilenlerden hangisi ekzotermik (ısı veren) tepkimedir?
11.
Soru 11 )
Yukarıda verilen maddelerden hangisinin △H° değeri yanlış yazılmıştır?
12.
Soru 12 )I. Buzun erimesi
II. Suyun donması
III. Şekerin suda çözünmesi
Verilen olaylardan hangilerinde entropi artışı gerçekleşir?
13.
Soru 13 )I. Uygun geometrik doğrultuda çarpışmaları
II. Yeterli kinetik enerjiye sahip olmaları
III. Katalizör kullanmaları
Yukarıda verilenlerden hangileri N2O(g) + NO(g) → N2(g) + NO2(g) tepkimesinin gerçekleşmesi için N2O ve NO moleküllerinin sahip olması gereken şartlardır?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi tepkime hızına etki eden faktörlerden değildir?
15.
Soru 15 )H2(g) + CI2(g) → 2HCI(g) tepkimesinin hız bağıntısı aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )A + 2B ↔ 3C tepkimesinin belli bir sıcaklıkta Kc değeri 5’tir.
Buna göre;
3C ↔ A + 2B tepkimesinin aynı sıcaklıktaki Kc değeri aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )B(g) ↔ A(g) + ısı
Verilen denge tepkimesinde, kap soğutulursa Kc nasıl değişir?
18.
Soru 18 )25ºC’ta hazırlanan sulu çözeltinin pOH değeri 9 ise pH değeri kaçtır?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi zayıf asittir?
20.
Soru 20 )
çözünürlük denge tepkimesinin belirli bir sıcaklıkta Kçç değeri 9.10-6 dır.
Buna göre aynı sıcaklıkta CaSO4 katısının sudaki molar çözünürlüğü kaçtır?

[Toplam: 1 Average: 5]


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Kimya 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Kimya 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Kimya 2 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Kimya 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Kimya 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Kimya 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Kimya 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Kimya 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Kimya 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Kimya 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Kimya 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Kimya 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Kimya 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Kimya 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Kimya 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Kimya 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
21 22 Mart 2020