Açık Lise Seçmeli Kimya 3 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
12 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Cu+H2SO4 → CuSO4+SO2+ H2O
Yukarıda verilen redoks tepkimesinde H2SO4 bileşiği Cu atomunun yükseltgenme basamağını 0’dan hangi değere değiştirmiştir?
2.
Soru 2 )C(k) + O2(g) → CO2(g)
Yukarıda verilen tepkime ile ilgili,
I. C katısı yükseltgenmiştir.
II. Redoks tepkimesidir.
III. O2 gazının yükseltgenme basamağı -2’dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
3.
Soru 3 )
Aşağıda verilen iyon ve bileşiklerde altı çizili elementlerden hangisinin yükseltgenme basamağı diğerlerinden farklıdır?
4.
Soru 4 )Elektrokimyasal pilin yarı hücrelerindeki yük denkliğini sağlamak için içerisinde genellikle KNO3, NaCl gibi çözeltilerin bulunduğu ters U şeklindeki borunun kullanıldığı sisteme _________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılen yere seçeneklerde verilenlerden hangisi getirilmelidir?
5.
Soru 5 )
Şekildeki elektrokimyasal pil düzeneği çalışırken Zn elektrodunun kütlesi zamanla azalmaktadır.
Buna göre bu elektrokimyasal pil düzeneğinin anot yarı hücresinde gerçekleşen tepkime seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
6.
Soru 6 )Cu – Ag pilinin şematik olarak gösterimi aşağıda verilmiştir.
Cu(k) / Cu2+(1M) // Ag+(1M) / Ag(k)
Buna göre seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
7.
Soru 7 )Fe2+ iyonunun indirgenme yarı tepkimesi ve standart indirgenme potansiyeli aşağıda verilmiştir.
Fe2+(suda) + 2e → Fe(k) E°ind. = -0,44V
Buna göre,
2Fe(k) → 2Fe2+(suda) + 4e-
tepkimesinin E°yük değeri kaç volttur?
8.
Soru 8 )
Metallerden yapılmış kaplara belirtilen iyonların çözeltileri konulmuştur.
Yukarıda gösterilen I ve >II. kaplarda tepkime gerçekleşirken III. kapta tepkime gözlenmemiştir.
Buna göre metallerin aktiflik sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?
9.
Soru 9 )
Yukarıda verilen pil tepkimesinin pil potansiyelini arttırmak için seçeneklerdeki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?
10.
Soru 10 )
Yukarıdaki elektrokimyasal pildeki A kabına bir miktar K2S katısı eklenip çözündüğünde pil potansiyeli aşağıda verilen değerlerden hangisi olabilir?
(ZnS suda az çözünür.)
11.
Soru 11 )Lityum iyon pilleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
12.
Soru 12 )Bazı metallerin aktiflik sırası Al > Zn > Fe > Ni > Cu şeklindedir.
Buna göre Zn metalinden yapılmış bir bisikletin parçasını korozyondan korumak için katodik koruma yöntemine göre sıralamada verilen metallerden hangisi seçilmelidir?
13.
Soru 13 )Aşağıda molekül formülleri verilen bileşiklerden hangisinin basit formülü diğerlerinden farklıdır?
14.
Soru 14 )C ve H elementlerinden oluşan bir bileşiğin 0,1 molü yeterli miktarda O2 gazı ile tamamen yakılmakta ve yanma sonucu normal koşullarda 6,72 L CO2 ve 7,2 g H2O gazları oluşmaktadır.
Buna göre bu bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?
(H: 1 g/mol, O: 16 g/mol)
15.
Soru 15 )Aşağıda verilen karbonun allotroplarından hangisinin kullanım alanı yanlıştır?
Karbonun allotropları <-----> Kullanım alanları
16.
Soru 16 )
N2 molekülünün Lewis formülü hangi seçenekte doğru verilmiştir?
(7N)
17.
Soru 17 )
Aşağıda verilen bileşiklerin hangisinde karbon atomlarının oluşturduğu hibritleşme türünde hibrit orbitalinin s karakteri daha fazladır?
18.
Soru 18 )
VSEPR gösterimi AX3 olan ve molekül geometrisi düzlem üçgen olarak adlandırılan bileşik aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Merkez atomu periyodik sistemin ikinci periyodunda bulunan moleküllerin VSEPR gösterimleri seçeneklerde verilmiştir.
Buna göre moleküllerin hangisinin bağ açısı en fazladır?
20.
Soru 20 )Aşağıdaki şemada asetilen molekülündeki sigma ve pi bağlarının oluşumu gösterilmektedir.
Buna göre molekülde kaç tane pi(π) bağı oluşmuştur?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seçmeli Kimya 3 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Kimya 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Kimya 3 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Kimya 3 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Kimya 3 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Kimya 3 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Kimya 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Kimya 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Kimya 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Kimya 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Kimya 3 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Kimya 3 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Kimya 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Kimya 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Kimya 2 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Kimya 3 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020