Açık Lise Seçmeli Kimya 3 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi yükseltgenme yarı tepkimesidir?
2.
Soru 2 )Na, Cu, H2, F2 gibi atomik veya moleküler yapıdaki bütün elementlerin yükseltgenme basamağı kaçtır?
3.
Soru 3 )“Asidik redoks tepkimelerinde, hidrojen atomunun eksik olduğu tarafa eksik olan hidrojen atomu sayısı kadar _________ eklenir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
4.
Soru 4 )
Şekildeki pil devresinde ★ ile gösterilen devre elemanlarının adı aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Li+ + e- → Li(k)
E° = -3,04 V olduğuna göre;
Li(k) → Li+(suda) + e- yarı tepkimesinin E° değeri kaç V olur?
6.
Soru 6 )Zn2+(suda)+2e- → Zn(k) E° = -0,76V
2H+(suda)+2e- → H2(g)E° = 0,00 V
olduğuna göre;

Zn(k) + 2H+(suda) → Zn2+(suda) + H2(g)
tepkimesinin E° hücre değeri kaç V olur?
7.
Soru 7 )Aşağıda verilen hücre diyagramına göre;
Ni(k)|Ni2+(suda)(1M)|Ag+(suda)(1M)|Ag(k)
I. Ni elektrot, anottur.
II. Ag elektrot, katottur.
III. Ni metali, yükseltgenmiştir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
8.
Soru 8 )Yaygın olarak otomobillerde kullanılan pil çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )İçinde AgNO3 çözeltisi bulunan elektroliz hücresinde 1 mol Ag metali açığa çıkarmak için gereken elektrik yükü miktarı kaç C olur?
(Ag+(suda)+e- → Ag(k), 96485C = 1F)
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi metallerin korozyonuna örnek verilemez?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi organik maddedir?
12.
Soru 12 )I. Elmas
II. Grafit
III. Fulleren
Yukarıda verilenlerden hangileri karbon elementinin allotroplarıdır?
13.
Soru 13 )
CH4 bileşiğinin Lewis Formülü aşağıdakilerden hangisidir? ( 1H, 6C)
14.
Soru 14 )
Yukarıda yapı formülü verilen H2O molekülünde oksijen atomunun yapmış olduğu hibritleşme türü aşağıdakilerden hangisidir? ( 1H, 8O)
15.
Soru 15 )VSEPR gösterimi AX2 şeklinde olan molekül aşağıdakilerden hangisidir?
( 1H, 4Be, 6C, 7N, 8O)
16.
Soru 16 )CH3 ▬ OH bileşiğinin ait olduğu bileşik sınıfının genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )
Aşağıdakilerden hangisi “eter” sınıfına ait bir bileşiktir?
18.
Soru 18 )
Aşağıdakilerden hangisi C5H12 bileşiğinin izomeri değildir?
19.
Soru 19 )
20.
Soru 20 )
Verilen bileşiğin fonksiyonel grup izomerisi aşağıdakilerden hangisidir?

[Toplam: 1 Average: 5]


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Kimya 3 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Kimya 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Kimya 3 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Kimya 3 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Kimya 3 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Kimya 3 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Kimya 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Kimya 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Kimya 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Kimya 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Kimya 3 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Kimya 3 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Kimya 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Kimya 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Kimya 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Kimya 3 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
21 22 Mart 2020