Açık Lise Seçmeli Kimya 4 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
12 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Alkanlar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
2.
Soru 2 )
Hidrokarbonların sınıflandırılması ile ilgili şema yukarıda verilmiştir.
Bu şemada sınıflandırılan türlere ait ilk üyelerin formüllerinden hangisi yanlıştır?
3.
Soru 3 )
Yukarıdaki bileşiğin IUPAC sistemine göre adlandırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir?
4.
Soru 4 )CHCI3 molekülü ile ilgili seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
5.
Soru 5 )Alkinlerin bir üyesi olan asetilen ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
6.
Soru 6 )
Aşağıda verilen bileşik çiftlerinin hangisinin arasındaki izomerlik zincir-halka izomerliğidir?
7.
Soru 7 )
Yukarıdaki bileşiğin sahip olduğu sigma ve pi bağı sayısı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
sigma <----> pi
8.
Soru 8 )
Aşağıda verilen alkenlerden hangisine uygun koşullarda su katıldığında etil alkol elde edilir?
9.
Soru 9 )
Aşağıda verilenlerden hangisi karboksilik asitlerin fonksiyonel grubunu gösterir?
10.
Soru 10 )
Aşağıdaki tabloda bazı organik bileşiklerin sınıfı ve formülleri verilmiştir.
Buna göre tabloda verilen formüllerin hangisinde R- ile gösterilenradikal grupların yerine H yazıldığında, ait olduğu bileşik sınıfı değişmez?
11.
Soru 11 )
Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi alkol özelliği gösterir?
12.
Soru 12 )Düz zincirli bazı alkoller aşağıda verilmiştir.
I. C3H7 - OH
II. C4H9 - OH
III. C5H11 - OH
Buna göre bu alkollerin aynı koşullarda sudaki çözünürlüklerinin büyükten küçüğe sıralanması seçeneklerin hangisinde doğrudur?
13.
Soru 13 )
Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi asimetrik etere örnektir?
14.
Soru 14 )IUPAC sistemine göre adı 1-Etoksietan olan molekülün kapalı formülü seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
15.
Soru 15 )Aynı karbon sayılı monoalkoller ile eterler birbirinin izomeridir.
Buna göre aşağıda verilen alkollerden hangisinin eter yapısında izomeri yoktur?
16.
Soru 16 )Organik bileşiklere ait bazı gruplar aşağıda verilmiştir.
I. CH3
II. C2H5
III. C6H5
IV. COOH
Buna göre seçeneklerdeki hangi ikilinin bir araya gelmesiyle oluşan organik bileşikte hem hidrofil hem de hidrofob grup bulunur?
17.
Soru 17 )Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi enerji üretimi sırasında bulunduğu iklim koşulları ve coğrafi konumdan doğrudan etkilenmez?
18.
Soru 18 )Geleceğin enerji kaynağı olan hidrojen enerji sisteminde kullanılan ve dünya rezervlerinin büyük bir bölümünün ülkemizde bulunduğu maden ________ madenidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere seçeneklerde verilenlerden hangisi yazılmalıdır?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi doğal polimerdir?
20.
Soru 20 )Ünlü Amerikalı Fizikçi Richard Feynman 1959 yılında bir konferansta “Aşağıda Daha Çok Yer Var” başlıklı konuşmasında ilk defa maddelerin çok küçük boyutlarının keşfiyle birçok yeni malzeme ve yeni bir teknolojinin ortaya çıkacağını bildirmiştir.
Burada bahsedilen çok küçük boyutlardaki ölçek aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seçmeli Kimya 4 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Kimya 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Kimya 4 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Kimya 4 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Kimya 4 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Kimya 4 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Kimya 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Kimya 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Kimya 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Kimya 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Kimya 4 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Kimya 4 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Kimya 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Kimya 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Kimya 3 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Kimya 4 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020