Açık Lise Mantık 1 Sınav Soruları
Açık Lise Mantık 1 sınav soruları, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen müfredata göre hazırlanır. Sınavda, mantık biliminin temel kavramları, önerme mantığı, kategorik mantık ve niceliksel mantık gibi konulardan sorular yer alır.
Sınav Formatı:

Açık Lise Mantık 1 sınavı, 100 puan üzerinden değerlendirilir.
Sınavda çevrim içi test formatı kullanılır.
Testte 50 soru bulunur ve her sorunun puan değeri 2‘dir.
Sınav süresi 120 dakikadır.

Sınavda Sorulabilecek Konular:

Mantık Biliminin Temel Kavramları:

Kavram, önerme, önerme bağıntıları, doğruluk değeri, önermelerin dönüştürülmesi, önermelerin bileşikleri
Kısaltmalar ve semboller

Önerme Mantığı:

Önermelerin bağlacı, önermelerin koşullu bağlantıları, önermelerin karşıtları, önermelerin eşdeğerleri
Mantıksal çıkarsama türleri (modus ponens, modus tollens, modus silens, modus ponendo tollens)

Kategorik Mantık:

Terimlerin çeşitleri (tümel, tümel olumsuz, özel, özel olumsuz)
Kategorik önermelerin çeşitleri (A, E, I, O)
Kategorik önermelerin dönüştürülmesi, kategorik önermelerin karşıtları, kategorik önermelerin eşdeğerleri
Kategorik kıyas çeşitleri (figürler, modlar)

Niceliksel Mantık:

Sembolik mantık sistemi
Niceleyiciler (varlık niceleyicisi, tümsellik niceleyicisi)
Niceliksel önermelerin çeşitleri (tümgenel önermeler, varoluşsal önermeler, karmaşık önermeler)
Niceliksel önermelerin dönüştürülmesi, niceliksel önermelerin karşıtları, niceliksel önermelerin eşdeğerleri
Niceliksel kıyas çeşitleri

Sınavlara Hazırlanma Önerileri:

Ders kitabını ve yardımcı kaynakları dikkatlice inceleyin.
Konuları pekiştirmek için bol bol soru çözün.
Önceki yılların sınav sorularını inceleyin.
Zorlandığınız konularda öğretmeninizden veya arkadaşlarınızdan yardım isteyin.
Sınav günü sakin ve odaklanmış olun.
Zamana iyi bir şekilde planlama yapın.

Açık Lise Mantık 1 sınavlarına hazırlanmak için faydalı olabilecek bazı kaynaklar:

MEB Açık Lise Ders Kitapları: http://aokul.gov.tr/Kitaplar/Kitaplar.aspx?type=2
YÖK Açıköğretim Fakültesi Mantık Ders Notları: https://yokdersleri.yok.gov.tr/
Açık Lise Mantık Ders Videoları: https://m.youtube.com/watch?v=yBJIGQ3mxjU
Açık Lise Mantık Soru Bankaları: https://odsgm.meb.gov.tr/www/ortaogretim-mantik-kazanim-testleri-2022-2023/icerik/892

Umarım bu bilgiler Açık Lise Mantık 1 sınavlarına hazırlanmanızda size yardımcı olur.
Başarılar!

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR