Açık Lise Seçmeli Mantık 1 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
11 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Her çiçek güzeldir.
Karanfil bir çiçektir.
__________________
Verilen akıl yürütme örneğindenoktalarla gösterilen yere aşağı daki sonuçlardan hangisi gelirse doğru bir akıl yürütme elde etmiş oluruz?
2.
Soru 2 )• Kavramların dildeki ifadesine terim denir.
• Tek başına anlamı olmayan sözcükler terim sayılmazlar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi terimdir?
3.
Soru 3 )Bir yargının doğruluğundan söz edilmesi, onu doğru kılan sebeplerin yeterliliğiyle mümkün olmaktadır.
Verilen ifade aşağıdaki akıl yürütme ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?
4.
Soru 4 )I. İbn-i Sina
II. Frege
III. Farabi
Yukarıdakilerden hangileri İslam mantıkçıları arasında yer almaktadır?
5.
Soru 5 )“İnsanlara yapılacak en büyük iyilik; onlara akıllarını kullanmayı öğretmektir.”
Verilen ifadeden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi genel kavramdır?
7.
Soru 7 )Eğer bir kavram, bireyler grubunu ifade edip bireyde gerçekleşiyorsa distribütif kavram adını alır. Örneğin futbol takımının distribütif kavramı “futbolcu”dur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi distribütif kavram örneğidir?
8.
Soru 8 )Aşağıda verilen kavram ve karşıtı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
9.
Soru 9 ) Verilen şemaya göre aşağıdaki kavramlardan hangisinin içlemi en fazladır?
10.
Soru 10 ) Verilen şemadaki kavramlar arası ilişki aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
11.
Soru 11 )Birçok türde ortaklaşa bulunan özellikler ilinti olarak tanımlanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi insanın ilintisi değildir?
12.
Soru 12 )Bir kıyasta sonuca kaynaklık eden önermeler aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi tanım kavramıyla ilgili yanlış bir ifadedir?
14.
Soru 14 )“İnsan nasıl insan oldu?” cümlesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
15.
Soru 15 ) Verilen karşı olum karesine göre aşağıdakilerden hangisi tikel olumlu bir önermedir?
16.
Soru 16 )Birden fazla yargı ile yapılan önermelere bileşik önerme denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bileşik önermedir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi zorunlu önermeye örnek olabilir?
18.
Soru 18 )Özne ve yüklemi aynı iki önermehem nitelik hem de nicelik bakı mından farklı ise aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
19.
Soru 19 )Düz döndürme, bir önermenin nitelik ve doğruluk değerini değiştirmeden özne ve yüklemin yerlerinin değiştirilmesidir.
Buna göre “Bütün kediler dört ayaklıdır.” önermesinin düz döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )Her iki öncülde de tekrarlanan terim orta terim olarak ifade edilir.
Buna göre;
“Bütün insanlar iki ayaklıdır.
Bazı insanlar sarışındır.
O hâlde bazı iki ayaklılar sarışındır.”
örneğinde orta terim aşağıdakilerden hangisidir?

[Toplam: 0 Average: 0]


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seçmeli Mantık 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Mantık 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Seçmeli Mantık 1 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Mantık 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Mantık 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Mantık 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Mantık 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Mantık 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Mantık 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Mantık 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Mantık 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Mantık 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Mantık 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Mantık 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Mantık 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Mantık 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
21 22 Mart 2020