Açık Lise Seçmeli Mantık 1 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Yargının nesnesiyle olan uygunluğuna bilgi doğrusu denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilgi doğrusuna örnek olamaz?
2.
Soru 2 )Aklın, bazı nesnelerin birbirine benzeyen özelliklerinden yola çıkarak özelden özele doğru izlediği yoldur. Bu durumda, bir nesne ya da olay hakkında ileri sürülen bir yargı, ona benzeyen başka bir nesne ya da olay için de geçerlidir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )• Bütün işçiler üretkendir.
• Kemal işçidir.
• O hâlde ...
Verilen tümdengelim örneğinin doğru olabilmesi için üç nokta ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
4.
Soru 4 )• İki karşıt önermeden birinin yanlışlığı diğerinin doğruluğunu gerektirir.
• A aynı zamanda B olamaz.
Verilen özellikler aşağıdaki akıl ilkelerinden hangisine aittir?
5.
Soru 5 )Mantığı sistemli bir bilgi alanı haline getiren ve mantığın kurucusu olarak anılan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi tek tek ele alınışlarına göre kavram çeşitlerinden değildir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi kolektif kavrama örnek verilebilir?
8.
Soru 8 )“İnsan” genel kavramının tekil hali aşağıdakilerden hangisi olabilir?
9.
Soru 9 )Tümel bir kavramın zihnin dışındaki bireylerinin ele alınmasına gerçeklik denir.
Buna göre aşağıdaki kavramlardan hangisinin gerçekliği yoktur?
10.
Soru 10 )Varlık → Canlı → Bitki → Ağaç → Meşe
Verilen sıralamada kaplamı ve içlemi en fazla olan kavram ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )• Bazı öğretmenler kadındır.
• Bazı kadınlar öğretmendir.
Verilen örnekte aşağıdaki kavramlar arası ilişkilerden hangisi vardır?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi beş tümel kavramları arasında yer almaz?
13.
Soru 13 )I. Bir kavramın anlamını aydınlatma, açıklama ve belirleme işlemidir.
II. Öze ait özelliklerin araştırılmasıdır.
III. Kısır döngü bulunmamalıdır.
Tanım kavramı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi önerme cümlesidir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi yargının kipliğine göre önerme çeşitleri arasında yer almaz?
16.
Soru 16 )Bileşikliği gizli olan önermelerde, önermenin bileşikliği biçiminden değil içerik ve anlamından anlaşılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bileşikliği gizli olan bir önerme değildir?
17.
Soru 17 )Zihnin, en az iki önermeden zorunlu olarak bir sonuç çıkarması işlemidir.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
18.
Soru 18 )Düz döndürme, bir önermenin nitelik ve doğruluk değerini değiştirmeden özne ve yüklemin yerlerinin değiştirilmesidir.

Buna göre “Hiçbir papatya güzel değildir.” önermesinin düz döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi bileşik kıyas çeşitlerinden biri değildir?
20.
Soru 20 )Bütün insanlar değerlidir.
Şermin insandır.
O hâlde Şermin değerlidir.
Verilen örnekte büyük terim aşağıdakilerden hangisidir?

[Toplam: 1 Average: 5]


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Mantık 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Mantık 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Mantık 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Mantık 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Mantık 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Mantık 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Mantık 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Mantık 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Mantık 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Mantık 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Mantık 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Mantık 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Mantık 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Mantık 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Mantık 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
21 22 Mart 2020