Açık Lise Seçmeli Mantık 2 Test Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
16 Ekim 2019
1.
Soru 1 )“→” işareti “ise” ekinin sembolüdür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi “p → q” şeklinde sembolleştirilen önermedir?
2.
Soru 2 )“Aylin avukat veya savcıdır.” önermesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgi değildir?
3.
Soru 3 )“Bir önermenin doğru ve yanlış olmak üzere iki değeri vardır ve başka bir olasılık kabul edilmez.” tanımı aşağıdaki mantık türlerinden hangisine aittir?
4.
Soru 4 )Herhangi bir önermede yüklem sadece "bir ad” a yüklenirse birli yüklem, “iki ad” a yüklenirse ikili yüklem, “n sayıda ad” a yüklenirse n’li yüklem adını alır.
Bu bilgiye göre “Hegel filozoftur.” önermesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
5.
Soru 5 )“veya” bağlacı ile kurulan önermelere tikel evetleme önermesi denir.
Tanıma göre aşağıdakilerden hangisi bir tikel evetleme örneğidir?
6.
Soru 6 )Bir önermede ana eklem önermenin tamamını etkileyen eklem ise; “~ (p V q)” önermesinin ana eklemi aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )
önermelerinden hangileri geçerli değildir?
8.
Soru 8 )
Yorumlarından en az birisinin doğru olduğu önermeye tutarlı önerme denir.
Tanıma göre aşağıdakilerden hangisi tutarlı değildir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi koşul eklemidir?
10.
Soru 10 )“ x filozoftur.” açık önermesi aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçeklenir?
11.
Soru 11 )“Yağmur yağıyor.” ifadesinin sembolleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )“Handan doktordur.” önermesinin niceleme mantığındaki sembolik ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )“Ga V Gb” şeklinde sembolleştirilen önerme aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )I. ∀x (x madendir.)
II. ∀x (x insandır.)
III. ∀x (x çiçektir.)
Yukarıdakilerden hangileri “E= {altın, gümüş, demir}” evreninde doğrulanır?
15.
Soru 15 )“Vardır.” biçiminde ifade edilen mantık değişmezi “E!” sembolüyle ifade edilir.
Bu bilgiye göre “Kaf Dağı vardır.” önermesinin varlık mantığına göre sembolleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Mantık gibi sembolik bir dile sahip olan bilim aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi mantıklı davranan bir insanın özelliği değildir?
18.
Soru 18 )I. Aksiyom
II. Teorem
III. Sanat
Yukarıdakilerden hangileri bilimsel bir kuramın oluşturulmasında yer almaz?
19.
Soru 19 )Mantığın ilke ve kurallarının tüm bilgi etkinliklerine uygulanması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
20.
Soru 20 )“Mantık ilkeleri birbiriyle ilişkili midir?” sorusu mantık felsefesinin aşağıdaki problem alanlarından hangisiyle ilgilidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 3. dönemine ait Seçmeli Mantık 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Mantık 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 3. dönem Seçmeli Mantık 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Mantık 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Mantık 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Mantık 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Mantık 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Mantık 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Mantık 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Mantık 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Mantık 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Mantık 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Mantık 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Mantık 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Mantık 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Mantık 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
25 -26 Temmuz 2020