Açık Lise Seçmeli Mantık 2 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
12 Kasım 2019
1.
Soru 1 )“Bir önermenin doğru ve yanlış olmak üzere iki değeri vardır ve başka bir üçüncü olasılık kabul edilemez.” tanımı aşağıdaki mantık türlerinden hangisini ifade eder?
2.
Soru 2 )Bir önermede yüklem sadece tek “bir ad”a yüklenirse birli yüklem, “iki ad”a yüklenirse ikili yüklem, “üç ad”a yüklenirse üçlü yüklem adını alır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi üçlü yüklemli bir önermedir?
3.
Soru 3 )“Nurten çalışkansa başarır.” önermesiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
4.
Soru 4 )“Λ” işareti “ve” ekinin sembolü olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi “pΛq” şeklinde sembolleştirilen bir önermedir?
5.
Soru 5 )Sembolik mantıkta önerme eklemi
(V, Λ, ~, ↔, →) bulunan önermeler bileşik, önerme eklemi bulunmayan önermeler ise basit önerme adını alır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi basit bir önermedir?
6.
Soru 6 )Bir bileşik önermede önermenin tümünü etkileyen ekleme ana eklem denir.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinde “~” sembolü ana eklem durumunda değildir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi “Burcu çalışırsa sınıfı geçer.” önermesinin sembolik mantıktaki ifadesidir?
8.
Soru 8 )
Bir önermenin tutarlı olabilmesi için yorumlarından en az birinin doğru olması gerekir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi tutarlı bir önerme değildir?
9.
Soru 9 )
Tikel evetleme önermesinin doğru olması için bileşenlerinden birinin doğru olması gerekli ve yeterlidir.
Buna göre; verilen tabloda rakamlarla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
10.
Soru 10 )
Verilen doğruluk tablosunda (pΛq) önermesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgi değildir?
11.
Soru 11 )“Ǝx(x tek sayıdır.)” açık önermesine “E: {2, 3, 4, 5, 6}” evrenine göre özelleme yapıldığında aşağıdakilerden hangisinde doğru değeri alır?
12.
Soru 12 )“∀x(x madendir.)” önermesi aşağıdaki evrenlerden hangisinde doğrulanır?
13.
Soru 13 )Bir önermenin kaç yorumunun olduğu “2n” formülüyle bulunur. Burada “n” önerme ya da bileşen sayısını gösterdiğine göre; “üç önermenin” birlikte kaç yorumu olur?
14.
Soru 14 )
Bir önermenin tüm yorumlamaları doğruysa bu önerme “totoloji” adını alır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi totoloji önermesidir?
15.
Soru 15 )Kiplik, önermenin dile getirdiği durumun gerçek, zorunlu ve mümkün olup olmaması halidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kiplik mantığına göre kurulmuş bir önerme değildir?
16.
Soru 16 )İçinde x, y, z gibi değişkenler bulunan önermelere açık önerme denir.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi açık önermedir?
17.
Soru 17 )Sayılar, şekiller gerçekte var olmayan düşsel ürünlerdir. Örneğin doğada “bir milyon” diye gösterebileceğimiz bir nesne yoktur. Sayılar formel bilgilerdir.
Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinin formel(biçimsel) bir bilim olduğu söylenebilir?
18.
Soru 18 )Mantık unsurlarını sembollerle ifade eden ve bu sembollerle işlemler yaparak geçerli çıkarımlara ulaşmaya çalışan mantık disiplini aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi mantık felsefesinin “mantık ilkeleriyle ilgili sorunları” arasında yer almaz?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi mantık felsefesini tanımlamaktadır?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seçmeli Mantık 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Mantık 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Mantık 2 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Mantık 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Mantık 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Mantık 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Mantık 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Mantık 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Mantık 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Mantık 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Mantık 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Mantık 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Mantık 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Mantık 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Mantık 1 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Mantık 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020