Açık Lise Seçmeli Matematik 2 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
12 Kasım 2019
1.
Soru 1 )
denklem sisteminin çözüm kümesinde bulunan elemanlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Toplamları 9, kareleri farkı 63 olan iki sayının çarpımı kaçtır?
3.
Soru 3 )x² - x - 6 < 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )(x - 3)(2x + 1) ≤(x - 3)² eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır?
5.
Soru 5 )x² - 4x + m > 0 eşitsizliği daima sağlandığına göre m’nin alabileceği en küçük tam sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )
eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )
eşitsizlik sistemini sağlayan kaç tam sayı değeri vardır?
8.
Soru 8 )
Yukarıda grafiği verilen y = f(x) fonksiyonuna göre
(3 - x) · f(x) ≤ 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )
Şekildeki A, B, C noktaları O merkezli çember üzerinde ve
m(BAC) = 3x + 50°,
m(BOC) = 160° dir.
Buna göre x açısı kaç derecedir?
10.
Soru 10 )
Şekildeki B, C noktaları O merkezli çember üzerinde; A, B, D noktaları doğrusal ve [AD çembere B noktasında teğettir.
m(CBD) = 70° olduğuna göre m(CAB) kaç derecedir?
11.
Soru 11 )
Şekildeki ABCD dörtgeni O merkezli yarım çembere A, B, E noktalarında teğet ve |DA| = 9 cm, |CB| = 16 cm’dir.
Buna göre |OB| kaç santimetredir?
12.
Soru 12 )
Şekildeki O merkezli çemberde
[OD] ⊥ [AB] ve [OE] ⊥ [AC]’tir.
|OD| = |EC| = 4 cm ve
|BD| = 5 cm olduğuna göre |OE| kaç santimetredir?
13.
Soru 13 )
Şekildeki O merkezli çemberde |OA| = 6 cm ve m(AOB) = 120° dir.
Buna göre |AB| kaç santimetredir?
14.
Soru 14 )
Şekildeki O merkezli yarım çemberde |AC| = 6√3 cm ve m(BAC) = 30° dir.
Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetrekaredir?
15.
Soru 15 )
İçinde bir miktar su bulunan şekil I’deki dik silindir şekil II’deki gibi eğik duruma getirilmiştir.
|EB| = 8 cm ve |CF| = 12 cm olduğuna göre |AB| kaç santimetredir?
16.
Soru 16 )Yanal yüzeyinin alanı 136π birimkare olan bir koninin ana doğru parçasının uzunluğu 17 birim olduğuna göre bu koninin hacmi kaç birimküptür?
17.
Soru 17 )Hacmi 288π cm³ olan kürenin yüzey alanı kaç santimetrekaredir?
18.
Soru 18 )30 kişilik bir sınıfta her öğrenci matematik ve Türkçe kurslarından en az birine gitmektedir. Matematik kursuna giden 18 öğrenci, Türkçe kursuna giden 20 öğrenci vardır.
Buna göre sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin matematik kursuna gittiği bilindiğine göre Türkçe kursuna da gidiyor olma olasılığı kaçtır?
19.
Soru 19 )İki torbadan birincisinde 6 sarı, 4 beyaz bilye; ikincisinde 8 sarı, 10 beyaz bilye vardır. Birinci torbadan rastgele bir bilye çekilip rengine bakılmaksızın ikinci torbaya atılıyor. Ardından ikinci torbadan rastgele bir bilye çekiliyor.
Buna göre ikinci torbadan çekilen bilyenin beyaz olma olasılığı kaçtır?
20.
Soru 20 )


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seçmeli Matematik 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Matematik 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Matematik 2 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Matematik 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Matematik 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Matematik 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Matematik 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Matematik 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Matematik 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Matematik 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Matematik 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Matematik 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Matematik 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Matematik 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Matematik 1 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Matematik 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020