Açık Lise Seçmeli Sanat Tarihi 2 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
11 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Hunlardan kalan kurganlarda ortaya çıkarılan Pazırık halısı o dönemle ilgili aşağıdaki alanlardan hangisi hakkında bilgi verebilir?
2.
Soru 2 )Uygurlar Soğdlardan alıp geliştirdikleri Uygur alfabesini kullanmışlardır. Kendi kâğıtlarını yapıp Uygur harfleri ile kitap basmış ve edebiyat alanında önemli eserler vermişlerdir.
Buna göre Uygurlar aşağıdakialanlardan hangisinde gelişmiş lerdir?
3.
Soru 3 )Göktürklerde mimari eserlere pek rastlanmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )İslam inancına göre Müslümanlardan tavaf etmesi istenen, Mekke’de bulunan küp şeklindeki yapı aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi dini mimari örneklerinden biri değildir?
6.
Soru 6 )Silindirik ya da çokgen gövde üzerineoturan, konik bir külahtan olu şan anıtsal mezarlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Geçmişte Türk-İslam dünyasında din, felsefe, matematik, hukuk gibi derslerin verildiği eğitim-öğretim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler Dönemi’nde kurulan şehirlerden biri değildir?
9.
Soru 9 )Sedefkâr Mehmet Ağa tarafından yapılan Sultan Ahmet Camisi İstanbul’da bulunmaktadır. Klasik üslubun en güzel örneklerinden birisi olan bu caminin bezemelerinde mavi çini kullanılmıştır. 6 minare ve 260 pencereden oluşmaktadır.
Bu metne göre Sultan Ahmet Camisi hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
10.
Soru 10 )Nizamiye Medresesi aşağıdaki devletlerden hangisi zamanında yapılmıştır?
11.
Soru 11 )Yoldan geçen yolcuların ve kervanların dinlenmesi ve güvenliklerinin sağlanması amacıyla inşa edilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi Mimar Sinan’ın eserlerinden biri değildir?
13.
Soru 13 )Günümüzde modern müze olarak kullanılan, Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşama gözlerini kapadığı yer aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Türklerde _________ sanatı sehpa, sandık, kaşık gibi gündelik eşyaların yanı sıra kiriş, konsol, pencere ve dolap kapağı gibi mimarlık ögelerinde uygulanmıştır.
Yukarıdaki boşluğa getirilmesi uygun olan sanat türü aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Mimaride yüzey kaplama olarak kullanılan fırınlanmış, çeşitli renk ve motiflerle süslenmiş malzemeye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )“Beyan-ı Menazıl-i Sefer-i Irakeyn” ve “Süleymanname’’deki minyatürleriyle ün salan Osmanlı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi güzel yazı yazma sanatıdır?
18.
Soru 18 )Yaptığı kazılarda İskender Lahdi’ni bularak ünlenen, figürlü resmin ilk temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Anadolu’nun geleneksel motifleriyle çağdaş batı resmini harmanlayan, Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nunöğrencilerinin kurduğu grup aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi İzmir Saat Kulesi ve Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin mimarıdır?

[Toplam: 0 Average: 0]


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seçmeli Sanat Tarihi 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Sanat Tarihi 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Seçmeli Sanat Tarihi 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Sanat Tarihi 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Sanat Tarihi 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Sanat Tarihi 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Sanat Tarihi 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Sanat Tarihi 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Sanat Tarihi 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Sanat Tarihi 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Sanat Tarihi 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Sanat Tarihi 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Sanat Tarihi 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Sanat Tarihi 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Sanat Tarihi 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Sanat Tarihi 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
21 22 Mart 2020