Açık Lise Siyer 1 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
11 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki yakınlarından hangisi Hüzün Yılı’nda vefat etmiştir?
2.
Soru 2 )Siyer alanında yazılan ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Hz. Peygamber’in; boyu, yüzü, gözleri, kaşları, yürüyüşü gibi cismî sıfatlarını anlatan eserler aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmişlerdir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi Arap Yarımadası’nda yer alan şehirlerden biri değildir?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi siyer kitaplarının sınıfları arasında yer almaz?
6.
Soru 6 )Sabiîlik’te aşağıdakilerden hangisine tapınılmaktadır?
7.
Soru 7 )“De ki: “Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilâhınızın yalnızca bir tek ilâh olduğu vahyediliyor. Artık O’na yönelin ve O’ndan bağışlanma dileyin. Allah’a ortak koşanların vay hâline!”
(Fussilet suresi, 6. ayet)
Bu ayette aşağıdaki inanç gruplarından hangisine öncelikle bir uyarı vardır?
8.
Soru 8 )Mekke’de putperestlik ilk defa aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?
9.
Soru 9 )Haniflerin özellikleri ile ilgili aşa ğıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
10.
Soru 10 )“İşlerinde doğru olarak kendini Allah’a veren ve İbrahim’in, Allah’ı bir tanıyan dinine tabi olan kimseden dince daha güzel kim vardır? Allah İbrahim’i dost edinmiştir.”
(Nisâ suresi, 125. ayet.)
Bu ayette aşağıdaki inanç gruplarından hangisine vurgu yapılmaktadır?
11.
Soru 11 )Semud kavmine aşağıdaki peygamberlerden hangisi gönderilmiştir?
12.
Soru 12 )“Eyyâmü’l-Arab” kavramı ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir?
13.
Soru 13 )“Darü’n-Nedve” aşağıdaki şehirlerin hangisinde bulunmaktaydı?
14.
Soru 14 )Cürhümlüler tarafından içi toprakla doldurularak kapatılan zemzem kuyusunu bulup yeniden halkın hizmetine sunan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in amcalarından biri değildir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in isimlerinden biri değildir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) doğduktan sonra sütanneye verilmesinin gerekçeleri arasında yer almaz?
18.
Soru 18 )Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşa ğıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
19.
Soru 19 )“Abdullah bin Cüdan’ın evinde amcalarımla birlikte hazır bulundum. O meclisten o kadar memnun oldum ki ona bedel bana kızıl develer (yani en kıymetli dünya malı) verilse, o kadar sevinmezdim. O antlaşmaya şimdi de çağrılsam, yine icabet ederim.”
Hz. Peygamber’in bu sözünde bahsettiği anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi Mekkelilerin Hz. Muhammed’i (sav.) gençliğinde “Muhammed’ülEmin” diye isimlendirmelerinin gerekçelerinden biri değildir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Siyer 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Siyer 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Siyer 1 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Siyer 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Siyer 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Siyer 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Siyer 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Siyer 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Siyer 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Siyer 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Siyer 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Siyer 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Siyer 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Siyer 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Siyer 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Siyer 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
5 - 6 ARALIK 2020